L’esplai MIV de Vilafranca del Penedès ha fet un cartell sobre la psicologia evolutiva per poder oferir als i les monis de l’esplai un recurs per treballar amb les diferents edats i potenciar les seves aptituds

L’inici del curs és el moment per pensar quines activitats volem fer al llarg del curs amb cada un dels grups d’edat de l’esplai. Per a fer-ho podem tenir en compte molts aspectes: els objectius del projecte educatiu, els del curs i els que volem treballar amb cada grup d’edat, què hem fet els darrers cursos i quina ha estat la valoració, quina és la dinàmica i el tarannà del grup, etc.

L’esplai MIV comparteix amb nosaltres una eina creada per la comissió pedagògica de l’esplai, amb l’objectiu de fer un recull de recursos a tenir en compte pels i les monis a l’hora de preparar activitats pels infants i joves. Ho explica l’esplai MIV:

“El motiu de la realització del cartell va ser perquè vam trobar una mancança en el funcionament dels grups de monis de l’esplai. Això va sorgir fruit de la necessitat de pautar o de donar idees als monitors i monitores dels grups sobre què i com es pot treballar en les diferents edats, per tal de poder aprofitar les potencialitats de cada edat.

Vam realitzar-ho combinant varis documents que teníem de psicologia evolutiva, molts extrets del curs de monitores i amb les aportacions de tot l’equip per arribar a fer-ho d’una manera consensuada. Finalment, per convertir-ho amb un recurs útil vam fer-ho visible fent-ne un cartell de manera digital i el vam penjar a la sala de monitors/es de l’esplai”.

Els infants creixen, aprenen i desenvolupen noves habilitats a un ritme frenètic. L’esplai és l’espai idoni per a promoure aquests canvis en un context diferent al de l’escola, la família o els amics. Com a monis, tenir en compte el moment evolutiu del grup i de cada infant o jove ens dóna pistes a l’hora de programar i proposar activitats.

Tot i que, a trets generals, un grup d’una edat es pot definir per unes característiques, no podem oblidar mai que cada infant té el seu propi ritme de desenvolupament i aprenentatges i, alhora, cadascú té uns interessos i motivacions que el fan únic i diferent als altres.

Com ho treballem amb els infants?

Al Banc de Recursos hi podeu trobar l’activitat “el bosc de les diferències”, en què a partir de la lectura d’un dels contes del llibre Vet aquí els nostres drets els infants aprenen des de diferents punts de partida mitjançant diverses dinàmiques.