Ja hem encetat el curs 2023-24 i, amb ell, comencem l’elaboració del Pla Estratègic 2024-27.

El Pla Estratègic és el document que fixa les nostres prioritats estratègiques i els objectius que volem assolir a tres anys vista. A Esplac, el Pla Estratègic ens ajuda a definir, any rere any, quins projectes volem dur a terme i quin serà l’enfocament d’aquests.

Fa tres anys vam aprovar el Pla Estratègic 2021-24, que va tenir com a eixos estratègics l’Organització, la Comunicació i Relacions Externes, Inclusió i Diversitat, Participació i relleu i Infància i Pedagògia. Aquell any també vam canviar els valors i vam passar de Feminismes a Feminisme Interseccional, d’Internacionalisme a Justícia Global i vam afegir el Decreixement.

Amb tot, ara ha arribat el moment d’encetar un nou procés per decidir com volem que evolucioni Esplac els propers tres anys. Fins l’abril, estarem elaborant la part de diagnosi intern i extern, en el qual us demanarem la participació d’esplais i sòcies. Volem que ens digueu com veieu Esplac, els esplais i el nostre entorn i quins objectius creieu que ens hauríem de marcar.

En aquesta part de diagnosi, també contactarem amb entitats amigues, per tal que ens diguin com veuen Esplac des de la seva perspectiva. A més, durant aquests mesos també recollirem les propostes de canvi a la missió, visió i valors d’Esplac.

Tot això ho hem recollit al web de Pla Estratègic, que esplais i sòcies podeu trobar al vostre correu electrònic. Allà hi podreu anar trobant les activitats, formularis, pregunes o dinàmiques destinades a vosaltres, ja sigueu sòcies, esplais, dirigents o exdirigents.

Amb de la participació de totes i tots, construïrem un Esplac que respongui als reptes del nostre entorn i de la nostra realitat!