Definint el nou pla estratègic d’Esplais Catalans

La història d’Esplac és la història d’un viatge compartit: el viatge dels esplais. Viatjant junts hem passat per molts destins diferents entre ells però necessaris tots. Els últims tres cursos hem passat per la reivindicació del model d’esplai laic, progressista, voluntari i associatiu, per l’augment del sentiment de pertinença i la participació, per la gestió responsable de recursos, pels debats educatius… i per tants d’altres!

I ara és el moment de recomençar el viatge. No viatgem per viatjar, sinó que volem decidir els nostres propers destins, i sobretot, com volem arribar-hi. Per això en el procés que ara obrim ens hem marcat diversos objectius:

  • Fer un procés participatiu en un moment bo de l’associació.
  • Compartir la missió i la visió d’Esplac amb els Esplais.
  • Motivar a la participació del procés de definició estratègica a monis i dirigents d’Esplac.
  • Treballar el procés amb els grups de joves dels esplais.
  • Establir les línies estratègiques dels propers anys d’Esplac, entenent que han de ser obertes i adaptables a la realitat de cada curs però que permeti treballar amb previsió.

I per això, comptem amb vosaltres. Esperem que aprofiteu aquesta oportunitat per proposar, compartir i debatre com ha de ser el nostre proper viatge i allà on volem arribar. Comptem amb vosaltres!