Aquest passat dissabte 18 de gener vam celebrar el primer Gran Comitè de l’any a Molins de Rei. Vam ser 36 persones entre membres de set Equips Generals de Sector, dues comissions, l’Equip de Direcció i la Secretaria Tècnica.

Vam començar parlant de diverses propostes per replantejar el Pressupost 2014 que, com ja sabeu, va quedar pendent d’aprovació a la passada Assemblea General Ordinària. Seguirem treballant el pressupost a partir d’aquests acords del Gran Comitè que s’explicaran als sectors a les properes reunions preparatòries de l’Assemblea General Econòmica Extraordinària.

En el segon tema de l’ordre del dia vam debatre la proposta que els esplais del Camp de Tarragona havien fet del programa general d’activitats de la Monifesta’t, la trobada de monitors i monitores que, ja podem dir, que es celebrarà a Vila-seca. Una gran novetat respecte d’altres edicions és que, per encabir al programa el gran nombre d’activitats proposades des dels sectors, allargarem la Monifesta’t un dia més! Així doncs, començarà el divendres 25 d’abril a la tarda i acabarà el diumenge 27 d’abril després de dinar. Amb el programa acordat, ens vam repartir la feina de preparació de cada activitat entre tots els sectors i les comissions. D’aquesta manera tothom serà partícip de l’organització d’aquesta gran trobada de monis que esperem que aplegui més de 300 participants!

Per la tarda, vam continuar el Gran Comitè parlant del procés de revisió del nostre projecte educatiu. Ens vam posar al dia de la feina feta i els debats duts a terme als sectors i esplais i vam explicar en què consistirà la propera Escola d’Esplac i com ens imaginem el resultat final del procés de revisió. Vam recordar que els principals objectius d’aquest procés són aconseguir establir un debat pedagògic permanent a Esplac i els esplais i, d’altra banda, acordar uns grans principis que expliquin l’essència de la nostra pràctica educativa.

Vam acabar la jornada fent una revisió de les valoracions de la passada Assemblea General Ordinària, fent la dinàmica dels barrets. Tenint en compte totes les valoracions, vam rematar el punt treballant per grups noves propostes per definir el format de la propera Assemblea. Els principals acords que van sorgir són allargar l’Assemblea fins després de dinar, mantenir-la en diumenge, establir una roda de sectors per fer-la cada any a un sector diferent, replantejar l’acte públic i la cloenda i treballar més la documentació als sectors.