Projectes

A Esplais Catalans treballem per projectes perquè creiem que és la millor manera de desenvolupar accions connectades amb la nostra realitat i amb les necessitats socials del moment. A més, el treball per projectes facilita la participació de les monitores i els monitors dels esplais, ja que els vinculen a temàtiques del seu interès i els enriqueixen amb noves mirades i motivacions. Cadascun dels projectes té un grup de treball format per monitores i monitors voluntaris, dirigents de l’entitat i una o dues persones tècniques. Els grup es reuneixen periòdicament, amb el dia i el lloc acordats per les mateixes persones participants.

Pla de Participació

Volem elaborar un pla de participació que revisi, clarifiqui i posi a l’abast els circuits, processos i espais associatius per tal d’aconseguir una major participació i incidència de monitores, joves i dirigents

Línies pedagògiques

Volem crear un marc de referència sobre diversos temes educatius que ens ajudin a desenvolupar i consolidar un discurs educatiu potent i transformador.

Infància i Esplaiada

Volem fer educació des del respecte i la cura per l’infant, potenciant la seva autonomia i garantint la seva plena participació, fent de l’Esplaiada la culminació d’aquest projecte.

Inclusió i diversitat

Vetllem perquè els esplais siguin espais inclusius i fomentar, així, una major diversitat en el sí dels esplais.

Locals i territori

Treballem per aconseguir que nous esplais se sumin als sectors més petits d’Esplac i per incrementar la presència d’esplais laics arreu el territori català. També, es vol treballar per millorar l’accés i les condicions dels locals dels esplais d’Esplac.

Relleu

El relleu és un dels principals engranatges que permet el funcionament de l’esplai. Cal posar el focus en com es fa el relleu als esplais i a Esplac i garantir que la roda del relleu no s’atura.

Pla de Participació

Volem elaborar un pla de participació que revisi i repensi els circuits i processos actuals per tal d’aconseguir la màxima participació de monitores, joves i dirigents.

Línies pedagògiques

Volem crear un marc de referència sobre diversos temes educatius que ens ajudin a desenvolupar i consolidar un discurs educatiu potent i transformador.

Infància i Esplaiada

Volem fer educació des del respecte i la cura per l’infant, potenciant la seva autonomia i garantint la seva plena participació, fent de l’Esplaiada la culminació d’aquest projecte.

Inclusió i diversitat

Vetllem perquè els esplais siguin espais inclusius i fomentar, així, una major diversitat en el sí dels esplais.

Locals i territori

Treballem per aconseguir que nous esplais se sumin als sectors més petits d’Esplac i per incrementar la presència d’esplais laics arreu el territori català. També, es vol treballar per millorar l’accés i les condicions dels locals dels esplais d’Esplac.

Relleu

El relleu és un dels principals engranatges que permet el funcionament de l’esplai. Cal posar el focus en com es fa el relleu als esplais i a Esplac i garantir que la roda del relleu no s’atura.

Projectes dels anys anteriors

Curs actual
2020-21
2019-20
2018-19