Projectes 2019-2020

A Esplais Catalans treballem per projectes perquè creiem que és la millor manera de desenvolupar accions connectades amb la nostra realitat i amb les necessitats socials del moment. A més, el treball per projectes facilita la participació de les monitores i els monitors dels esplais, ja que els vinculen a temàtiques del seu interès i els enriqueixen amb noves mirades i motivacions. Cadascun dels projectes té un grup de treball format per monitores i monitors voluntaris, dirigents de l’entitat i una o dues persones tècniques. Els grup es reuneixen periòdicament, amb el dia i el lloc acordats per les mateixes persones participants.

Pla de Participació

Volem elaborar un pla de participació que revisi i repensi els circuits i processos actuals per tal d’aconseguir la màxima participació de monitores, joves i dirigents.

Línies pedagògiques

Volem crear un marc de referència sobre diversos temes educatius que ens ajudin a desenvolupar i consolidar un discurs educatiu potent i transformador.

Protocol per a la prevenció i l’actuació davant la violència o l’abús

Volem que tots els esplais i també tots els agents que participen de l’entitat puguin tenir a l’abast un pla de prevenció i actuació en cas d’agressió o abús de qualsevol índole.

Inclusió i diversitat

Vetllem perquè els esplais siguin espais inclusius i fomentar, així, una major diversitat en el sí dels esplais.

Infància i Esplaiada

Volem fer educació des del respecte i la cura per l’infant, potenciant la seva autonomia i garantint la seva plena participació, fent de l’Esplaiada la culminació d’aquest projecte.

Pla de Participació

Volem elaborar un pla de participació que revisi i repensi els circuits i processos actuals per tal d’aconseguir la màxima participació de monitores, joves i dirigents.

Línies pedagògiques

Volem crear un marc de referència sobre diversos temes educatius que ens ajudin a desenvolupar i consolidar un discurs educatiu potent i transformador.

Protocol per a la prevenció i l’actuació davant la violència o l’abús

Volem que tots els esplais i també tots els agents que participen de l’entitat puguin tenir a l’abast un pla de prevenció i actuació en cas d’agressió o abús de qualsevol índole.

Inclusió i diversitat

Vetllem perquè els esplais siguin espais inclusius i fomentar, així, una major diversitat en el sí dels esplais.

Infància i Esplaiada

Volem fer educació des del respecte i la cura per l’infant, potenciant la seva autonomia i garantint la seva plena participació, fent de l’Esplaiada la culminació d’aquest projecte.

Projectes dels anys anteriors

Curs actual
2018/2019