EL BALANÇ SOCIAL D’ESPLAC

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

A continuació podreu trobar els informes dels darrers anys: