Què és el Pla de Treball?

  • El Pla de Treball és el document que concreta els projectes que es desenvoluparan per assolir els objectius del Pla Estratègic durant un curs.
  • Recull els projectes dels sectors, els transversals d’Esplais Catalans i els de les Comissions.
  • S’aprova a l’Assemblea General Ordinària i es construeix a partir de les propostes dels esplais a les reunions de sector, la revisió dels projectes del curs anterior i les propostes que sorgeixin per treballar els objectius estratègics.

A partir del curs 2019/2020, el Pla de Treball es presenta conjuntament en el mateix document amb la memòria i el pressupost.