Volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a de suport a la comunicació d’Esplais Catalans.

Busquem una persona que doni suport a l’àrea de comunicació, fent equip amb el Cap de Comunicació, en les diverses tasques que s’hi desenvolupen: gestió de les xarxes socials, edició de vídeos, comunicació corporativa, desenvolupament de campanyes de sensibilització, redacció i publicació de noticies, entre d’altres tasques contemplades en el pla de comunicació de l’entitat.

El termini finalitza el dia 12 de juny de 2017. Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència SuportComunicacióST a l’assumpte del mail.

Funcions:
• Suport a l’execució del pla de comunicació intern i extern.
• Gravació i edició de vídeo.
• Redacció i correcció de noticies.
• Actualització de continguts als llocs web i xarxes socials de l’entitat. • Seguiment i manteniment de campanyes a xarxes socials.
• Maquetació de publicacions digitals i disseny de cartells.
• Suport en la gestió de la identitat corporativa i les publicacions d’Esplais Catalans.
• Redacció, seguiment i avaluació de projectes i activitats de nits en el Pla de treball d’Esplais Catalans i assignats a la posició.
• Coordinació amb la Cap de Comunicació per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:
• Titulació universitària acabada o en curs en el camp del periodisme, comunicació audiovisual o publicitat. • Coneixements i habilitats en edició de vídeo i imatges.
• Coneixements i habilitats en disseny grà c, fotogra a i gestió web.
• Tenir menys de 30 anys.
• Nivell alt de català i castellà i bon nivell d’Anglès.
• Competència escrita: redacció de projectes, memòries, articles, notes de premsa i altra documentació.
• Domini del gestor de continguts web WordPress.
• Coneixements en gestió de comunitats (community management).
• Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, exibilitat i adaptabilitat.
• Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
• Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.

Es valorarà:
• Coneixement de treball per projectes.
• Coneixements bàsics en programes d’animació.
• Coneixement d’altres idiomes.
• Coneixement en programació web.
• Coneixement en temes especí cs relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
• Facilitat per conèixer noves eines de treball.

Condicions laborals:
• Contracte de 15 hores setmanals. Sou segons l’escala salarial de l’entitat (6.377,85€ bruts anuals).
• 2 mesos de prova.
• Incorporació immediata.
• Lloc de treball habitual: Barcelona.

Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.