El termini per presentar els currículums i cartes de motivació és el 24 de març de 2017

Volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a informàtic/a d’Esplais Catalans. El termini finalitza el dia 24 de març de 2017 . Els currículums i les cartes de motivació les heu de fer arribar a esplac@esplac.cat amb la referència InformaticaST a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Elaboració, execució i avaluació del pla de treball de les aplicacions informàtiques que s’usen a Esplac.
 • Dur a terme canvis i millores a les eines informàtiques pròpies de treball de l’entitat: intranets i webs.
 • Escalat d’incidències tècniques del sistema informàtic (maquinari i programari) d’Esplac i vetllar pel correcte funcionament dels canals de comunicació interns i externs.
 • Redacció, seguiment i avaluació de projectes i activitats definits en el Pla de treball d’Esplais Catalans.
 • Relació amb proveïdors subcontractats.
 • Coordinació amb els equips de treball i dirigents de l’entitat per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Titulació acabada o en curs de Grau en Enginyeria Informàtica o Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.
 • Al coneixement en especificació i disseny de base de dades.
 • Alt coneixement en llenguatges de programació: php, mysql, html, javascript, ajax i wordpress.
 • Nivell alt de català i castellà.
 • Competència escrita: capacitat de redacció i capacitat de síntesi.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps i compliments de terminis, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Tenir menys de 30 anys.

Es valorarà:

 • Títol de monitor d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixement de treball per projectes.
 • Coneixement d’altres idiomes, principalment l’anglès.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.

Condicions laborals:

 • Contracte de 20 hores setmanals (ampliable als tres mesos de la incorporació al lloc de feina).
 • Sou brut 10.376,13 € anuals (ampliable en funció de les hores als tres mesos de la incorporació al lloc de feina).
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.

Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.