Pla de
Partici-
pació

Descripció

La participació és un pilar cabdal d’Esplac, sense participació de les monitores i dirigents en els Grups de Treball, Comissions, Grans Comitès… aquests perden el seu sentit de ser.

L’objectiu general del projecte, per tant, és la creació d’un pla de participació que replantegi no només els espais, mecanismes i circuits de participació sinó també què entenem per participació, com la volem i per què. L’elaboració d’aquest pla anirà estretament lligada amb la creació del nou Pla Estratègic 2020-2023. És per això que per aquest curs ens plantegem una feina de diagnosi de la situació actual, assessorar-nos amb persones expertes externes i crear un grup de treball que generi dinàmiques per tal d’implicar les monitores, joves dels esplais, sectors i dirigents en detectar les necessitats i oportunitats que existeixen.

Objectius
  1. Implicar més monitores i dirigents en el desenvolupament del projecte.
    – Establir un calendari clar del pla de treball.
    – Fer feina aportació d’idees i redacció per temes/espais.
  2. Materialitzar l’anàlisi fet el curs anterior en propostes concretes: redactar un primer esbós del Pla de Participació.
  3. Assessorar-nos, si ho considerem oportú, en matèria d’elaboració de plans de participació.
  4. Analitzar la participació telemàtica
  5. Treballar el relleu sobre Esplac de les joves i persones que entren a ser monitores.
Contacte

maresme@esplac.cat
Recursos

També, podeu llegir l’article escrit pel Grup de Treball a la Revista Som Esplai.

Notícies relacionades

Segueix-nos!