Millora
del finan-
çament

Descripció

Posem a disposició dels esplais recursos de qualitat i un suport adequat per gestionar els conflictes interns de manera autònoma i des d’una perspectiva integral, és a dir, tenint en compte tots els aspectes relatius a l’organització, la persona, el conflicte i tot el procés de resolució. Evitarem així que tinguin un impacte negatiu a l’esplai i es puguin aprofitar com el que realment són: oportunitats per a la millora, l’enfortiment i el creixement.

Objectius
  • Desenvolupar i aplicar un nou pla de finançament privat per a l’associació.
  • Aplicar el pla de captació i fidelització de sòcies i socis col·laboradors desenvolupat durant el curs 2017-18.
Contacte

esplac@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades