Més de 1660 infants i 750 monitors i monitores participen a les activitats de primavera dels esplais

Enguany 42 esplais d’arreu de Catalunya han preparat 62 activitats de colònies, campaments i rutes per aquestes vacances de primavera.

Les activitats de vacances són un dels moments més esperats en el curs dels esplais. Les colònies, campaments i rutes donen continuïtat a la tasca educativa feta durant cada dissabte i ens permeten treballar de manera intensa i vivencial convivint plegats a la natura.

Les monitores i monitors de cada esplai preparen i dinamitzen els campaments, colònies o rutes d’acord amb el seu projecte educatiu i les necessitats dels seus infants i joves. Són un context en el qual es treballen diferents valors com l’autonomia personal, el treball en equip, la convivència i el treball en valors com ara el consum responsable, la solidaritat, la cooperació, el respecte i el coneixement de la natura.

  • Creixement de la participació en les activitats de vacances dels esplais

Les activitats de vacances són un fet consolidat en els esplais. La tradició de fer campaments colònies i rutes és llarga i, a més a més, any rere any el nombre d’activitats i de participants va en augment. Com explicàvem a l’article Els esplais fem l’estiu, el passat estiu les activitats dels esplais van crèixer un 11,5% en nombre d’infants i un 12,8% en nombre de monitors i monitores respecte el 2012.

  • Els esplais, associacionisme educatiu amb valor afegit

Els esplais som associacions que eduquem infants i joves jugant, fent excursions i activitats, d’acord amb un projecte educatiu i un ideari que ens serveixen de full de ruta. Eduquem en la llibertat, el pluralisme i la tolerància posant la laïcitat en l’eix de la nostra proposta pedagògica. Fem una educació integral per desenvolupar els coneixements, les habilitats i actituds necessàries per a una societat de drets i llibertats.

El lideratge dels esplais recau en els monitors i monitores, joves voluntaris que destinen el seu temps lliure a la tasca educativa de l’esplai i a organitzar l’associació. L’últim estudi de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia sobre la realitat dels Esplais Catalans, destacava les més de 7 hores de mitjana que un monitor o una monitora dedica a l’esplai voluntàriament, que suposen un total de 365 hores de voluntariat. També exposava que, tot i que la participació voluntària i la implicació dels i de les joves són fets que no es poden quantificar econòmicament, el PIB ocult que s’obtindria de remunerar les activitats ordinàries que realitzen els esplais seria de més de 4,8 milions d’euros anuals. Aquestes són xifres que posen de manifest la gran dedicació i la importància de la tasca dels monitors i les monitores en termes econòmics i que creiem que cal fer visible.

  • Esplais Catalans, enfortir els esplais és la nostra raó de ser

Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant l’educació en drets dels infants. L’enfortiment dels esplais és la nostra raó de ser. Actualment formem Esplais Catalans 107 esplais situats en 64 poblacions catalanes, agrupant a 6200 infants i més de 1500 monitors i monitores .

Fotografia: Colònies de l’Esplai Matinada-Pòrtics