Queda aprovat el posicionament “23S: Dia de la Visibilitat Bisexual”.

El dia 23 de setembre és el Dia de la Visibilitat Bisexual. Les persones bisexuals són totes aquelles que senten atracció sexual cap a persones de més d’un gènere. Aquest dia és important, ja que vivim en una societat que és cisheteropatriarcal on tota persona que se surt de la heteronorma* rep una opressió. Dins el col·lectiu és important veure que la opressió que rep la bisexualitat té unes característiques concretes lligades amb la monosexualitat** que la diferencia de l’opressió d’altres orientacions. És per això que des d’Esplais Catalans publiquem aquest manifest per posicionar-nos en contra de la bifòbia i reivindiquem la visibilització i reconeixement de les persones bisexuals.

Esplais Catalans volem recalcar que la bisexualitat no és binària. Això ho diem perquè no només existeixen dos gèneres (home i dona), sinó que es tracta d’un espectre molt més ampli i divers on s’inclouen les persones no binàries***, que es desmarquen d’aquesta dualitat. Per tant, la bisexualiat no significa “que t’agradin persones dels dos gèneres”, sinó “persones de més d’un gènere”****. El gènere no és binari i, per tant, tampoc ho és la bisexualitat.

Sovint es considera que la bisexualitat és una etapa, el primer pas per arribar a ser homosexual. S’acostumen a sentir comentaris com “està confosa, no sap el què vol”, “o una cosa o l’altra, decideix-te”. Reivindiquem la bisexualitat com una orientació sexual totalment vàlida. Dins d’aquesta visió de la bisexualitat com una fase, volem remarcar que les persones amb qui tenim un vincle sexoafectiu no defineixen la nostra orientació sexual. Per exemple, si tenim un vincle sexoafectiu amb una persona del nostre mateix gènere no passem a ser homosexuals, de la mateixa manera si tenim un vincle sexoafectiu amb una persona d’un altre gènere, seguim sent bisexuals. A l’extrem contrari trobem l’assumpció que “tothom és bi”. Aquest discurs pot arribar a fer-nos creure que l’heterosexualitat es deconstrueix. Però això comporta la negació de les persones homosexuals i l’assumpció de la bisexualitat com a identitat normativa. Des d’Esplac defensem que l’orientació sexual no és quelcom que s’esculli. Tampoc és quelcom que s’hagi de demostrar: pots ser bisexual i haver tingut experiències sexuals amb persones d’un únic gènere i això no fa menys vàlida la teva orientació.

Per tots aquests motius exposats, Esplais Catalans ens comprometem a:

  • Vetllar perquè no es pressuposi l’orientació sexual de cap infant o monitora.
  • No tolerar cap actitud bifòbica ni d’odi cap al col·lectiu GSDD.
  • Garantir que els esplais i els espais de participació d’Esplac siguin llocs segurs per a les monitores i dirigents.
  • Acompanyar els esplais en el procés d’incorporar la perspectiva GSDD a les seves entitats i oferir-los recursos i formacions que ho facilitin.
  • Promoure que dins els esplais i als espais d’Esplac es realitzin dinàmiques, activitats o eixos d’animació amb referents i personatges que surtin del sistema heteronormatiu i obrin el ventall a altres realitats.
  • Treballar pel reconeixement i respecte de les persones bisexuals en les assemblees, activitats i discurs d’Esplais Catalans.

* Heteronorma: estructura social on s’imposa l’heterosexualitat com a orientació sexual única i, com a conseqüència, s’invisibilitza la resta.
** Monosexualitat: son monosexuals totes aquelles orientacions sexuals on l’atracció és només cap a un gènere.
*** Esplac té un posicionament que va publicar pel Dia de la Visibilitat No-binària on s’explica detalladament tot el que comporta el binarisme de gènere.
**** Així queda explicitat en el Manifest Bisexual publicat a la revista Anything That Moves l’any 1990.

 

Aquest posicionament ha estat aprovat mitjançant el nivell intermig del circuit de posicionaments. El teniu disponible també en format pdf.