Queda aprovat el posicionament d’Esplais Catalans “14J: Dia de la visibilitat No-Binària”

El 14 de juliol és el Dia de la Visibilitat No-Binària i reivindica la necessitat de la lliure identitat de gènere fora de la divisió tradicional i binària de gèneres. Des d’Esplais Catalans publiquem aquest manifest per reivindicar el nostre suport a aquest col·lectiu, que ha sigut oprimit i invisibilitzat pels principis i pensaments propis del sistema cisheteropatriarcal.

La identitat no-binària és aquella que recull a totes les persones que no se senten identificades amb la divisió i definició d’home-dona donada per la societat occidental. Se’ns ha inculcat des de ben petites la divisió opressiva del sistema sexe-gènere sense obrir-nos  la possibilitat de no encabir dins d’una categoria tancada i poder transitar o sortir-ne per explorar i identificar-nos a partir de la mateixa experiència. En termes pràctics parlem de la identitat fora de les construccions socials d’home i dona. La no-binarietat inclou aquelles persones que no se senten dins la linealitat entre home i dona i també aquelles que poden identificar-se en un punt mig o divers segons el context i el moment. La identitat no-binària, com totes les reivindicacions del col·lectiu dissident, té un contingut polític en contra de la classificació opressiva que limita la lliure expressió i obliga a escollir una forma de ser i ser percebuda que no acompleix a tothom. La identitat no-binària, l’oblidada de l’espectre de gènere, encara no està reconeguda legalment al territori espanyol com ho és en altres països d’arreu.

Que una societat ignori les realitats de les persones que la conformen implica que els col·lectius no puguin prendre part de l’esfera pública. Això causa que sigui extremadament difícil alçar la veu o actuar en contra de les opressions que s’estan exercint damunt d’aquests. Hi ha una gran quantitat de desinformació, i el poc que es coneix és considerat com una excepció o anomalia. No és té en compte que la realitat no-binària engloba part de la població, com ara infants i joves que assenyalen la visió tradicional i no encaixen dins els cànons imposats. En molts casos, la desconeixença és tan gran que fins i tot permea dins el propi col·lectiu dissident: hi ha sectors que no reconeixen la realitat de les persones no-binàries com a una vivència trans*, d’altres la veuen com una amenaça precisament per a les altres identitats. 

El fet que ja de base sembli que no existeixi aquesta identitat i el fet de ser invisibles o enteses com a estranyes desemboca a una falta de representació enorme. Les infàncies trans* no-binàries no tenen pràcticament referents. Això comporta  una desconeixença total al voltant de la seva identitat, de qui són i de com volen que el món les tracti i entengui. Aquesta incomprensió i rebuig total per part de la societat és un dels perills més grans que presenta la desconeixença o ignorància entorn el tema.
És per això que és important parlar-ne, difondre informació encertada i defensar la identitat i experiència de les persones no-binàries. Dins dels mateixos esplais ens trobem amb una gran quantitat de persones no-binàries que no son respectades ni per infants ni pel propi cercle de monitores. 

Per tots aquests motius exposats, des d’ Esplais Catalans ens comprometem a:

  • Vetllar perquè no s’assumeixi el gènere d’infants o monitores.
  • Normalitzar el fet de preguntar els pronoms i fer-ne un bon ús, generant espais on se’ls hi doni importància per tal de no assumir la identitat de les persones.
  • Promoure que dins els esplais, i en els espais d’Esplac, es realitzin dinàmiques, activitats o eixos d’animació amb referents i personatges que surtin del sistema binari i obrin el ventall a altres realitats. 
  • No tolerar actituds transfòbiques ni LGBTIfòbiques de cap tipus.
  • Treballar pel reconeixement  i respecte de les persones no-binàries en les assemblees, activitats i discurs d’Esplais Catalans. 
  • Acompanyar els esplais en el procés d’incorporar la perspectiva GSDD i oferir eines i recursos que ho facilitin.

Teniu el posicionament en format pdf en aquest enllaç.