Queda aprovat el posicionament presentat pel projecte d’Infància d’Esplac en motiu del 20 N, Dia Universal dels Drets dels Infants.

Els esplais d’Esplac hem desenvolupat, entre febrer i juny de l’any 2019, un procés participatiu en el què hem respost una sèrie de preguntes per tal de recollir informació sobre la pràctica dels drets de la infància i l’adolescència. Amb 114 respostes obtingudes, elaborem un posicionament per definir quina perspectiva tenim partint de l’opinió de les persones que formen part dels equips dels esplais. 

La infància és el primer període de vida de les persones, entre el naixement i l’inici de l’adolescència; la joventut és el període entre l’adolescència i l’edat adulta. Són etapes de creixement (personal, físic, mental, social, espiritual…), un període essencial per adquirir estímuls, coneixements, valors, experiències, conceptes, la cultura de l’entorn i les eines per viure en societat i relacionar-se amb altres persones. Es desenvolupa la personalitat i es comença a formar un ésser amb identitat, de manera que l’entorn influeix enormement. A nivell social, s’entén com una etapa d’innocència, on divertir-se i jugar són un centre d’aprenentatge continu per ser com vulguin ser. 

Veiem que a nivell global, els infants no tenen les mateixes oportunitats segons la seva situació i que se’ls presenten desigualtats de molts tipus: econòmiques, socials, de gènere, de diversitat funcional, d’oportunitats, d’accés als recursos… Sovint els veiem amb un paper passiu i sotmès a la voluntat de les persones adultes, i és per això que volem proposar un canvi de la mirada que tenim cap a la infància i la joventut: per Esplac, els infants són el centre i la base, són la raó de ser dels esplais. En aquesta línia, des d’Esplac vam redactar una resolució on s’analitzava el paper de la infància en la societat i la manca d’espais de presa de decisions reals que hi ha, on es deixa fora del debat i de les decisions els agents als quals van dirigides les accions. Per exemple, els deixem fora quan dissenyem un parc que no compleix amb les necessitats i motivacions de la canalla del poble/barri, sinó amb el pla urbanístic del municipi; o quan es creen consells d’infància i adolescència que no són vinculants. Aquesta resolució es pot consultar aquí i s’emmarca dins de les accions que des d’Esplac ens proposem de cara a posar el focus en la infància, tot posant el debat sobre la taula i reconeixent a aquestes persones com agents amb opinió i dret a la participació, a la presa de decisions; alhora que qüestionem el paper de les persones adultes en aquests processos.

La canalla a l’esplai té l’oportunitat de conviure en un espai de companyonia i d’amor, on el lliure pensament i l’educació constructiva, acompanyada d’equitat i cooperació, busquen la participació activa, l’autogestió, la llibertat d’opinió i la creació d’espais on els protagonistes siguin els propis infants, reconeixent-los com un motor de canvi i confiant en què les activitats que desenvolupem representen un aprenentatge continu i crític amb el món que els/les envolta.

Sovint se’ns presenten dificultats i sabem que hem de millorar. Per això, des d’Esplac ens marquem una sèrie de reptes per tal que la infància sigui respectada i la concebem com un subjecte actiu:

  • Vetllar per una educació en valors de qualitat, laica i progressista, creant espais de participació infantil amb esperit crític, en perspectiva de gènere, fomentant la inclusió de la diversitat, així com el respecte i la conservació del medi ambient.
  • Entenem que l’aprenentatge s’adquireix amb l’experiència i volem fomentar l’apoderament de la canalla a través de l’autoconeixement, promovent el desenvolupament de les seves pròpies capacitats i habilitats.
  • Formar-nos, revisar les nostres pràctiques i prendre consciència dels privilegis i les opressions presents, tot creant espais de desenvolupament social i personal. 
  • Desprendre’ns de la visió adultcentrista, escoltar a l’infància i donar-los el total protagonisme sobre les seves pròpies decisions.
  • Buscar recursos per tal que les famílies amb menys ingressos no siguin excloses per motius econòmics: s’ofereixen beques, es redueixen els preus, s’ofereixen activitats sense cost i es fan activitats obertes a tothom. 
  • Acompanyar i respectar els ritmes de creixement i crear espais on els infants puguin tenir veu i opinar. 
  • Reconèixer a la canalla com agents polítics que poden prendre decisions, deixant lloc per a que puguin expressar-se, creant espais on les seves decisions siguin vinculants.

 

**La votació, tal i com marca el protocol, s’ha fet a través de l’Era, i s’ha pogut votar del 20 d’octubre fins al 27 de novembre. Tots els esplais han pogut votar a favor, en blanc o en contra del text proposat. L’acord per aprovar el posicionament ha estat pres per majoria absoluta (més vots a favor que la suma dels vots en contra i en blanc) i ha estat necessari, com a mínim, el vot del 20% del total dels esplais).