El Moviment Laic i Progressista i l’Associació de Mestres Rosa Sensat proposen impulsar un nou Moviment Educació Popular a Catalunya.

Aquest nou moviment ha estat presentat en un acte públic celebrat a la sala d’actes de Rosa Sensat, que ha comptat amb la participació de prop de 200 persones del món associatiu, sindical i polític de Catalunya, entre les quals hi havia la consellera de Benestar Social, Neus Munté; el comissionat de Participació i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona, Carles Agustí, el president de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Joan-Francesc Pont; el president del Moviment Laic i Progressista, Santi Castellà, i la presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Irene Balaguer.

La declaració que recull l’acord de treball en comú ha estat llegida per una mestra i un monitor d’esplai i membre de l’Equip de Direcció d’Esplais Catalans, i en ella es proposa assumir el repte de sumar complicitats i forces dels dos moviments educatius, MLP i Rosa Sensat, a favor de reforçar les estratègies per l’emancipació de tota persona, per tal que esdevinguin persones sanes, autònomes, solidàries i felices.

Ambdues entitats aposten per reforçar el concepte d’educació popular, a l’escola i al carrer, al llarg de tota la vida. El Moviment Laic i Progressista i l’Associació de Mestres Rosa Sensat aspiren a sumar a aquest nou moviment d’educació popular gran part d’organitzacions d’educació i cultura fetes des de barris i pobles.

En els propers mesos esperen la suma d’una quinzena de federacions d’associacions, de think tanks dedicats a l’educació, de cooperatives i entitats d’acció social i comunitària d’atenció a les persones i de moviments educatius locals no vertebrats fins ara.