A Esplais Catalans busquem tècnic/a de suport a la comunicació i el termini per presentar candidatura finalitza el dia 20 d’octubre de 2019.

Hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a de comunicació d’Esplais Catalans a través d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Busquem una persona que doni suport a l’àrea de comunicació, fent equip amb la Cap de Comunicació en les diverses tasques que s’hi desenvolupen. El termini per presentar candidatura finalitza el dia 20 d’octubre de 2019. Els currículums els heu de fer arribar acompanyats d’un portafoli amb exemples dels vostres treballs a esplac@esplac.cat amb la referència ComunicacióSTSOC a l’assumpte del mail.

Funcions:

 • Edició de vídeos d’animació digital.
 • Gravació i edició de vídeos corporatius.
 • Actualització de continguts als llocs web i les xarxes socials de l’entitat.
 • Redacció d’articles i notícies.
 • Suport en la gestió de la identitat corporativa i les publicacions d’Esplais Catalans.
 • Suport en la maquetació de publicacions digitals i disseny de cartells.
 • Coordinació amb la Cap de Comunicació per a les funcions assignades i d’altres que puguin sorgir.

Es demana:

 • Possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat, especialment en Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques.
 • Coneixements bàsics i habilitats en edició de vídeos d’animació digital: After Effects, Premiere o similar.
 • Coneixements i habilitats en disseny gràfic i fotografia.
 •  Nivell alt de català i castellà i bon nivell d’anglès.
 • Competència escrita: redacció d’articles, notícies i altra documentació.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Assistència a reunions o activitats d’especial interès fora de l’horari laboral, vocació de servei als esplais i compromís amb els valors d’Esplais Catalans.

Què demana el SOC:
Per poder accedir a aquesta plaça subvencionada els candidats i candidates han de ser joves entre 16 i 30 anys, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que puguin acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Per poder inscriure’t a la Garantia Juvenil has de:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.

Es valorarà:

 • Experiència en les funcions descrites.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais. Títol de monitor d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Coneixements bàsics en programes d’animació.
 • Coneixement en temes específics relacionats amb el projecte educatiu d’Esplais Catalans.
 • Facilitat per conèixer noves eines de treball.
 • Coneixement i experiència en l’àmbit de l’associacionisme educatiu i els esplais.

Condicions laborals:

 • Contracte laboral en pràctiques a jornada completa.
 • Sou brut segons convocatòria del SOC.
 •  Incorporació immediata.
 • Durada del contracte: 6 mesos.
 • Lloc de treball habitual: Barcelona.

Podeu llegir la convocatòria en PDF aquí.