Queden pocs dies per l’esperada Escola d’Esplac 2022 sobre metodologies educatives.  L’espai formatiu, de debat i d’intercanvi d’experiències i recursos per revisar i millorar la nostra tasca educativa.

“Nosaltres entenem la innovació com una nova manera de donar resposta a una necessitat o problema i, com a resultat, entenem que aquesta és transformadora. Creiem que els processos d’innovació no passen per un canvi visible en la metodologia o manera de fer, sinó en les maneres de pensar. La innovació passa per processos de reflexió profunda i col·lectiva sobre les raons i els principis de l’aplicació d’una metodologia o una altra. Si no, pot passar que comencem a aplicar metodologies alternatives seguin un corrent que està de moda i que no vagin acompanyades d’un pensament crític.”

En un nou article (aquí) a la revista Som Esplai, l’Equip de Coordinació d’Esplac reflexionen d’aquesta manera sobre la temàtica de la nova edició de l’Escola d’Esplac.

Enguany, l’Escola d’Esplac ve sorgida a partir de la reflexió sobre el context educatiu actual de transformació i innovació al sistema educatiu de Catalunya. Uns canvis acompanyats per les famoses “metodologies educatives alternatives”. Un procés de canvi que estem vivint, que ens ha portat a posar la mirada en les metodologies educatives a l’esplai i qüestionar-nos com estem educant i si ens cal innovar.

És evident que cada esplai té un context únic i, per tant, una metodologia diferent, però precisament, davant aquesta diversitat, l’Escola d’Esplac vol promoure espais de debat i reflexió per posar consciència al com eduquem. Des d’aquí, obrir espais per plantejar-nos si pot existir una experiència educativa sense una teoria i consciència darrere aquesta; si hi ha hagut una evolució històrica de les metodologies utilitzades a l’esplai de la qual en som conscients; i si ens cal evolucionar o innovar en una societat constantment canviant.

Si t’has inscrit, divendres 25 de febrer és l’últim dia per fer el pagament!