Des de Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut, en coordinació amb l’Observatori Català de la Joventut  i l’Observatori de la Infància han posat en marxa una recerca per avaluar les necessitats socials i la cobertura de les activitats de lleure a Catalunya.

Aquesta recerca es planteja des d’una aproximació multi metodològica en que es combinen diferents tècniques de recollida i anàlisi de la informació, tant qualitatives com quantitatives, amb l’objectiu de recollir la veu dels diferents agents implicats.

Durant l’estiu han dut a terme una enquesta en que en han participat 1243 d’infants de 10 a 17 anys . I ens els propers mesos hi ha planificades diferents accions de recollida de dades amb dirigents, entitats i famílies.  En aquest marc de treball volen posar en marxa uns grups de discussió amb directores, directors o monis de lleure educatiu i amb entitats.

Per tot això, s’han posat en contacte amb nosaltres i fan una crida a la participació. Si teniu interès en participar en aquestes sessions de treball, ompliu aquest breu formulari.

Respondre aquest formulari no implica un compromís en ferm a participar en l’avaluació, o en alguna de les seves fases. Qualsevol persona que s’inscrigui pot declinar la invitació a posteriori, però ajudarà a detectar persones i perfils interessats en possibles convocatòries.