POSICIONAMENT D’ESPLAIS CATALANS PER LA DIADA DELS DRETS DELS INFANTS DEL 20N

Els esplais catalans eduquem a infants i joves des del voluntariat per a la transformació social mitjançant el treball dels drets dels infants. Des d’Esplac apostem des de fa anys per la promoció i sensibilització d’aquests drets entre la ciutadania i els mateixos infants.

“Ens ho passem molt bé. A l’esplai aprenem i juguem alhora”

Actualment a Catalunya som conscients que l’etapa que va des dels 0 fins als 18 anys és una etapa diferent i amb unes particularitats molt concretes que cal treballar. Segurament tenim assumit que en aquestes edats som més vulnerables i necessitem una certa protecció del món adult, la qual cosa no deixa de ser certa. Però això no ha de fer que siguem considerats ciutadania de segona i que perdem oportunitats, vivències o aprenentatges que cal que visquem i experimentem.

A l’esplai els monitors i monitores utilitzem el joc, la nostra principal eina pedagògica, per a desenvolupar el projecte educatiu que tenim tots i cadascun dels esplais. És a través del joc, de la creació de contextos educatius, que treballem de manera vivencial els drets dels infants, perquè sobretot a l’esplai els posem en pràctica i esdevenen el centre de l’acció educativa.

“Sabem somriure, podem ser bons amics i amigues. Sabem que tenim drets”

Els drets dels infants no poden ésser simplement recollits en documents i cartes d’intencions, així com reconeguts amb bones paraules un cop l’any. Cal que la societat aposti de manera decidida per posar aquests drets en pràctica de manera real, creant i posant a la seva disposició les eines que faci falta perquè siguin tangibles, coneguts i respectats.

A l’esplai, acompanyem als infants i joves en el camí de creació d’una identitat pròpia. Amb la tasca voluntària de monitors i monitores, els infants aprenen a treballar en equip i descobreixen el món que els envolta. Com a educadors i educadores els mostrem diferents opcions i posem les eines per tal que puguin escollir les que més els convingui.

“Som els i les protagonistes, tenim dret a ser escoltats i donar la nostra opinió. Podem assumir responsabilitats”

La participació no pot reduir-se simplement a expressar una opinió. Per a participar és necessari que aquesta sigui escoltada, tot sabent escoltar als altres. Cal disposar, doncs, de la informació necessària, per finalment poder assumir responsabilitats tenint en compte les conseqüències.

A l’esplai els infants participen del dia a dia del projecte, en són els i les protagonistes. Infants i joves demostren que tenen opinió i una veu que és escoltada. A través del treball de petits projectes i del quotidià aprenen a assumir responsabilitats.

“Tenim dret a decidir el nostre futur, perquè som futur però també present”

Sovint es tracta als infants com a ciutadania del futur, eludint que ja formen part de la societat. Entendre l’etapa dels 0 als 18 anys simplement com una preparació per a la vida adulta posa sobre seu una càrrega innecessària que no els permet desenvolupar-se.

L’esplai és un espai de llibertat i de ciutadania; per esdevenir ciutadans amb drets no cal esperar a tenir 18 anys. Per això diem que més que ciutadans del futur són ciutadans del present; i no podem entendre ser ciutadà sense que això vagi lligat a tenir uns drets garantits i poder-los exercir.

“Nosaltres que som infants i joves, podem canviar-ho tot”

Així doncs escoltem-los més, tinguem en compte el que pensen, fem-los protagonistes del seu propi aprenentatge i junts i juntes canviarem el món!

*Els fragments entre cometes que apareixen en aquest text formen part del manifest que van elaborar infants i joves d’Esplais Catalans durant la celebració de l’Esplaiada 2015, que va tenir lloc a Llagostera els dies 13 i 14 d’abril on el centre de l’activitat va ser la participació infantil.