El passat dimarts, el Grup de Treball de Locals i Espai Públic va engegar motors per planificar els objectius i accions al llarg d’aquest curs.

El projecte en qüestió té la finalitat de vetllar i donar resposta a les problemàtiques existents referent als locals dels esplais (des de la manca d’espais físics, fins a dificultats de conveniència, estat deficient de les instal·lacions, manca d’espai , poca autonomia pedagògica o restriccions en la personalització de l’espai, entre d’altres).

A la vegada, vol generar recursos i esdevenir un altaveu en favor de l’ús de l’espai públic, el qual sovint queda restringit per les Ordenances Municipals, fet que afecta directament a una necessitat tan bàsica com el joc, la convivència i /o la vida al carrer.

Aquesta primera reunió, a més de ser un primer contacte, va servir per traçar els objectius i accions que es volen dur a terme, i que queden resumides de la següent manera:

  • Difondre els recursos generats el curs passat i el discurs polític d’Esplac en el tema locals i ús de l’espai públic.
  • Enfortir i millorar l’atenció personalitzada als esplais sobre la situació dels seus locals, i així, buscar respostes i actuar per la millora de la gran diversitat de casos.
  • Elaborar nous recursos que ajudin afrontar situacions problemàtiques sobre l’estat dels locals dels esplais i en les limitacions en l’ús de l’espai públic de les ciutats i/o pobles.
  • Seguir assessorant els esplais i sectors sempre que ho requereixin, amb els recursos ja existents i els que es volen generar.
  • Seguir creant discurs i defensant el model d’esplai a nivell local, nacional i internacional així com la necessitat de disposar d’espais adequats a les nostres necessitats.
  • Donar a conèixer i consolidar el grup de treball per tal que pugui treballar, crear discutir i convertir-se en un suport real i palpable pels esplais.
  • Generar un espai virtual per la publicació dels esplais que poden cedir el seu local per dormir.

El grup de treball sobre el projecte és un espai obert i dinàmic, que vol nodrir de sentit el projecte, créixer en nombre de participants i crear un espai de treball, discussió i debat on es puguin plantejar noves accions i/o idees al llarg del curs.
Us animem a participar-hi, i a seguir treballant perquè cap esplai li manqui un espai educatiu adequat a les seves necessitats.

Us esperem a la propera trobada!