Després de rebre nombroses propostes de temes que als esplais us agradaria treballar a les properes Jornades Ambientals 2017, la comissió ha seleccionat les quatre temàtiques que entraran a votació a l’Esplacnet: Economia circular, Transició energètica, Educació per al medi ambient i el decreixement a l’esplai.

Ja ha arribat el moment que totes esperàvem: s’han obert les votacions de les IV Jornades Ambientals que celebrarem l’octubre del 2017! Durant aquest mes d’abril la comissió reduint petjada ha estat preguntant als esplais de tot el territori quins temes els agradaria treballar. Sabem educar els infants en el respecte i la cura del medi ambient? Generem molts residus als esplais? Què reciclem?

Un cop rebudes diferents propostes temàtiques la comissió es va reunir un dijous al vespre i, després d’un interessant debat, i de veure quins eren els interessos dels esplais, van decidir quins serien els quatre temes que passarien a votació.

1. Economia circular: repensar les formes que tenim els esplais de gestionar els residus. Replantejar-nos des del que comprem fins com reciclem i reduïm la nostra petjada en l’àmbit global i local.

2. Transició energètica: com podem avançar cap a la sobirania energètica en el sí de l’esplai? Les noves i múltiples formes d’abastir-nos d’energia a la societat i com introduir-ho als esplais.

3. Educar en i per al medi ambient: Què significa educar pensant en el medi ambient? Pot ser el moment per repensar les estratègies pedagògiques per, amb grans i petits, tractar aquesta qüestió.

4. El decreixement a l’esplai: Les propostes del decreixement aposten per poder viure millor consumint menys. Com s’articula aquesta proposta? Té sentit plantejar-ho als esplais? Creem un espai per fer una avaluació crítica d’aquesta proposta i quin encaix té!

 

Com votem els Esplais?

Ja estan obertes les inscripcions a l’esplacnet i ho estaran fins al 23 de maig! Durant aquests dies els Esplais haureu de pensar quina priorització féu d’aquests temes que se us presenten. Què ens agrada més a les monitores? I quines necessitats tenen els infants i joves de l’esplai? Quin tema pot ajudar més a la transformació ecològica de l’esplai i la societat?

Que el debat comenci i les urnes virtuals de l’esplacnet s’omplin!