El Gran Comitè i la Secretaria Tècnica es formen en la temàtica i l’àrea d’ASI treballa en un nou recurs.

Aquest curs l’Àrea de prevenció i abordatge de l’Abús Sexual Infantil (ASI) d’Esplac ha apostat per crear espais formatius per treballar la matèria amb el Gran Comitè i la Secretaria Tècnica.

La formació del Gran Comitè va tenir lloc el 27 de gener, mentre que la de la Secretaria Tècnica va ser el 21 de febrer. En aquestes es van abordar temes com la prevenció, la detecció, l’acompanyament i la gestió emocional dels casos. Alhora també es va treballar el protocol i el seu funcionament una vegada s’activa.

A banda de les formacions, des de l’Àrea d’ASI estem treballant en la creació d’un recurs d’autodiagnosi que ens permetrà fer una anàlisi exhaustiva de l’estat dels esplais pel que fa a prevenció i abordatge de l’Abús Sexual Infantil. A partir de la recollida dels resultats farem un retorn personalitzat a cada esplai.

Durant el curs vinent, està previst adaptar el Protocol de Prevenció i abordatge de l’Abús Sexual Infantil a l’àmbit del lleure. Alhora, fer el buidatge de les dades del recurs d’autodiagnosi serà el primer pas per poder començar a treballar l’apartat de prevenció, a partir de les bones pràctiques dels esplais i els punts dèbils que es detectin.

Finalment, aquest any també s’ha creat un grup de WhatsApp amb totes les responsables d’ASI dels esplais, des d’on ens coordinarem de forma més efectiva, fent arribar recursos, noves dates de formació i propostes de trobada als espais participatius. També és un espai on resoldre tots aquells dubtes que poden ser compartits entre tots els esplais.