El Grup de Treball de Pla de Participació ha creat un dossier amb les dades i conclusions de l’anàlisi, realitzada durant el curs 2019-20, sobre la participació a Esplac.

El Grup de Treball del projecte Pla de Participació d’Esplac va realitzar un seguit d’accions el curs passat per tant d’analitzar la participació per part de les monitores i monitors als projectes d’Esplac.

En base a una extensa anàlisi amb enquestes, dinàmiques i focus grup, el Grup de Treball ha extret les següents conclusions per aplicar-les aquest nou curs 2020/21:

  • No perdre “capital humà”: oferir l’oportunitat a les monitores que ja no estan en actiu a l’esplai a seguir militant a Esplac i tirar endavant projectes i/o accions motivadores.
  • Reforçar l’EGS: la seva figura és molt important, cal es compleixi l’itinerari formatiu i que estigui ben definit el seu rol. D’aquesta manera les dirigents esdevenen referents sòlides que practiquen i fomenten la participació a Esplac.
  • Delegar per poder decidir: assumir que no es pot participar en tots els processos i donar legitimitat a les comissions, grups o espais per tirar endavant projectes o decisions concretes.
  • Acompanyament a les monitores que venen a les reunions de sector
  • Comunicació entre projectes a nivell de la ST: compartir més la informació de què estem fent, per detectar coses que es repeteixen
  • Planificar millor la visió global de les accions: conèixer el que s’està fent d’altres sectors o grups de treball permet sumar esforços i detectar possibles oportunitats.
  • Facilitar l’execució d’accions o tasques concretes, realitzables en un període relativament curt que permeti veure que allò que s’està fent té un resultat; ex. preparació d’unes jornades o un recurs. No passa res si les monitores no s’impliquen en tot el procés de creació del projecte. Comptar amb “col·laboracions puntuals“.
  • Explorar la virtualitat com a oportunitat per tal de superar les distàncies físiques i facilitar la conciliació d’horaris.

En base a aquests resultats, el Grup de Treball té com a objectiu aquest curs redactar el pla de participació, no únicament plasmant els resultats de l’anàlisi sinó també repensant la participació en els projectes de l’associació perquè tothom hi tingui veu. I, a més a més, fer recursos sobre el relleu d’Esplac a noves monis i dirigents.

Per acabar, pots veure el dossier que conté l’anàlisi amb gràfiques i les conclusions al següent botó:

 

Si voleu saber més sobre el projecte o participar-hi, no dubteu en escriure un correu a maresme@esplac.cat.