Partici-pació

Infants i Joves

Descripció

Amb aquest projecte volem avançar per crear unes bases sòlides per aconseguir una participació infantil real dins l’entitat i els propis esplais i esdevenir un mitjà a través del qual els infants i joves  puguin expressar-se i fer sentir la seva veu, essent elles i ells els principals destinataris d’aquest projecte. Així doncs, la finalitat del projecte és crear espais de decisió, trobada i d’intercanvi de recursos i experiències, enfocat tant a monitors, monitores i dirigents com a infants i joves.

Objectius
  • Apropar Esplac als infants i joves i buscar estratègies per generar vincles entre ells.
  • Actualitzar el discurs d’Esplac envers la participació d’infants i joves.
  • Col·laborar amb altres projectes o comissions d’Esplac per enfortir-nos mútuament.
Contacte

bagesbergueda@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades