El grup d’Esplac que participa del projecte internacional “Amplifying voices” ja ha escollit pregunta d’investigació!

Quina consciència de la seva petjada ecològica tenen les joves associades de 16 a 30 anys de l’àrea metropolitana de Barcelona a l’hora de viatjar i fer activitats?

Aquesta és la pregunta d’investigació que ha escollit el grup d’Esplac que participa del projecte internacional “Amplifying voices” amb entitats de l’IFM-SEI i del Canadà. El passat cap de setmana 21 i 22 de setembre, el grup d’Esplac es va reunir i va preparar el pla de recerca que ens portarà a conèixer què pensen i com actuen les joves en aquest tema i per tant, arribarem a tenir una imatge més detallada de la realitat per poder fer front al repte del canvi climàtic al qual ens enfrontem. El grup farà entrevistes i qüestionaris a joves associades (d’esplais, de caus, de casals de joves, etc.) i té previst parlar amb joves expertes que formen part de grups d’activisme ambiental com per exemple, FridaysForFuture. La idea és recollir aquestes veus i presentar la situació a Montreal (Canadà) aquest novembre quan hi vagin.

Més de 130 joves participaran d’aquest intercanvi internacional i cada ciutat presentarà el seu tema d’investigació i resultats. Es tracta d’una oportunitat de dialogar amb joves de contextos molt diferents a partir dels resultats que presenti cada ciutat.

Amb la col·laboració de: