La Federació de Casals de Joves de Catalunya i Esplais Catalans hem estat treballant plegades per desenvolupar la Guia d’interculturalitat i treball en xarxa a l’associacionisme educatiu: Traçant vincles. 

Presentem la Guia d’interculturalitat i treball en xarxa a l’associacionisme educatiu: Traçant vincles, el document creat conjuntament amb Casals de Joves, en el que hem pogut desenvolupar la idea d’interculturalitat i hem fet propostes per fomentar el debat als esplais i els casals en matèria de diversitat cultural. També hem recollit experiències, dinàmiques de persones, entitats i col·lectius que parteixen d’aquesta perspectiva.

A més, hem desenvolupat un mapa d’entitats que podreu trobar al final de la guia. Aquest mapa pretén apropar a l’associacionisme educatiu aquelles iniciatives que ja s’estan duent a terme a Catalunya. És orgànic i s’anirà actualitzant amb el temps.

Pots donar un cop d’ull a la guia aquí: