El projecte d’Inclusio i Diversitat d’Esplac ha creat aquest nou recurs sobre les beques a l’esplai per garantir que tots els infants i joves que vulguin participar-hi ho puguin fer en igualtat d’oportunitats.

Actualment, vivim un moment extremadament injust: Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2020 el risc de pobresa afectava un 33,4% de la població catalana de menys de setze anys, 13 punts per sobre de la taxa del conjunt de la població.

Entenem que la participació és un dret. Com a entitats d’educació en el lleure tenim la responsabilitat de garantir que tots els infants i joves que vulguin participar-hi, ho puguin fer en igualtat d’oportunitats, sense dependre del nivell econòmic que el nucli familiar pugui garantir.

És per això que el projecte d’Inclusió i Diversitat es va plantejar la creació d’un recurs  que dotés d’eines a les entitats de lleure per tal que els esplais s’acostin cada cop més a l’ideal de ser espais totalment inclusius. Un recurs sobre les beques a l’esplai per facilitar l’accés a totes aquelles famílies que per motius econòmics no poden assumir els costos de les activitats d’esplai. En aquest document trobareu doncs, eines per tal d’obtenir un marc de referència amb el qual crear un sistema de beques propi, mitjançant consells, ajuts i preguntes pel debat.

El document està dividit en tres apartats: bones praxis respecte a la gestió de les beques internes; el mateix per les beques externes; i finalment consideracions i preguntes per portar a debat a l’assemblea de monitores i monitors, per tal de gestionar les beques des d’una posició consensuada i que respongui a les necessitats de l’entorn en el qual desenvolupeu la vostra tasca. 

Esperem que us sigui de molta utilitat! El podeu trobar al següent enllaç: