Avui, 20 de juny, és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des d’Esplais Catalans revindiquem, cada dia, una societat inclusiva, diversa i que respecti els drets humans. Què podem fer des de l’esplai?

Actualment hi ha més de 68,5 milions de persones segons l’ACNUR que s’han desplaçat forçosament de casa seva a causa de conflictes violents, guerres, violació de drets humans i situacions de violència generalitzada. En els cinc primers mesos d’aquest any 2019, són més de 46.000 les sol·licituds d’asil a l’estat espanyol. Però tenint en compte els expedients acumulats d’anys anteriors (el 2018 en van quedar sense resoldre 78.000), ja són més de 100.000 les sol·licituds pendents, i més de la meitat són menors de 18 anys. A més, cada anys són milers de persones que moren a les aigües del mediterrani quan naveguen vers les costes europees (l’any passat almenys 2299 persones).

Malgrat aquestes dades tan elevades, no totes aquestes persones són considerades refugiades i no totes aconsegueixen el permís d’asil.

Qui és una persona refugiada?
Són només aquelles persones que han fugit del seu país perquè se sentien amenaçades/perseguides per raons d’ètnia, de religió, de nacionalitat, de pertinença a un grup social o per opinions polítiques i que no poden/volen demanar protecció al seu país d’origen. Les persones que fugen per aquestes raons tenen el dret de demanar protecció internacional al país que arriben i a no ser deportades mentre es resolgui la sol·licitud. Però cada cop són més les sol·licituds que queden pendents o que es resolen negativament, i també són més totes aquelles persones que no arriben ni a demanar-la.

Què podem fer des de l’esplai? Coneixem aquesta realitat tan propera?
A continuació us facilitem tres recursos: “1. Mare Mortum”, “2. Drets Humans” i “Guia On The Move”. Són tres guies educatives amb activitats adaptades a diferents edats.

A més, també podeu contactar amb Esplac per aconseguir més recursos.