El esplais del Sector Barcelona vam celebrar l’AGO el dilluns 23 d’octubre, en què van escollir el nou Equip General de Sector

Al Sector Barcelona d’Esplais Catalans no ens quedem enrere i, com ja havien fet anteriorment altres sector geògrafics, el dilluns 23 d’octubre vam celebrar l’Assemblea General Ordinària. L’acte va tenir lloc a l’Esplai Torxa, al Guinardó, i hi vam assistir un total de 56 monitors i monitores de 19 esplais diferents.

La trobada va començar amb una dinàmica inicial que va servir perquè els educadors i educadores ens coneguéssim més entre nosaltres i per convertir, així, una mera multitud de persones en una gran família. Tot seguit, vam aprovar per unanimitat la memòria del curs 2016-17 i posteriorment vam validar el Pla de Treball votant una per una les activitats que recull. Aquest any, el Pla de Treball compta amb algunes activitats i comissions noves o reformulades, com ara el “Domingo de formació”, la “Trobada de subsectors” i la Comissió d’Incidència Política.

També vam presentar i vam aprovar el nou Equip General de Sector, que està format per:

  • Marc Cardona i Ruiz, de l’esplai Espurna.
  • Maria Llimona Cuscó, de l’esplai Movi de Sarrià.
  • Pau Campderrós Alonso, de l’esplai Totikap.
  • Pau Peralta Martínez, de l’esplai Torxa.
  • Jordi Miras Molas, de l’esplai Kasperle.
  • Robert Arronis Estellé, de l’esplai Torxa.

Finalment, l’assemblea va treballar la documentació per a l’AGO d’Esplac amb una dinàmica que donava veu a tothom i que, d’aquesta manera, va fer augmentar la participació dels monitors i monitores del sector. A Barcelona seguim creixent!