Als esplais vetllem per la inclusió de la diversitat, mitjançant diferents accions de sensibilització i també adaptant el projecte per tal de fer-lo més acollidor i representatiu de la realitat. Una manera de gestionar la diversitat a l’esplai és compartir projectes amb les institucions del nostre entorn.

El treball en xarxa amb altres entitats i institucions ens permet conèixer, des d’una mirada diferent, els àmbits diversos de desenvolupament dels infants i joves. Això, acostuma a donar-nos pistes a l’hora de millorar l’adaptació i l’acollida que fem a l’infant o jove a l’esplai.

Aquí teniu l’experiència de l’Esplai la Lluna amb el Projecte Vincular x educar, explicada pel mateix l’equip de monitores de l’esplai:

” L’Esplai la Lluna formem part, des de fa tres anys, del projecte Vincular x educar, que es va posar en marxa des dels Serveis Socials. Consisteix a vincular infants amb una sèrie de necessitats concretes, a diversos esplais i caus, i veure la manera com el fet d’endinsar-los en aquest espai pot satisfer aquestes necessitats.

La família, l’esplai i l’escola estem en contacte relativament constant, i valorem el desenvolupament d’aquests infants al llarg de la seva estada a l’esplai, que, si és positiva, s’allarga tant com les famílies vulguin. La nostra experiència dins aquest programa és –i ha estat sempre- molt positiva.

Amb les famílies que formen part del projecte treballem igual que ho fem amb la resta. A principi de curs i també al llarg del curs, si s’escau, Serveis Socials ens envia les dades d’aquells infants als quals consideren que participar de l’esplai pot ser positiu i, si tenim places disponibles, fem una reunió amb les famílies dels infants, o directament convidem l’infant a venir un dia a veure què és això de l’esplai. Si tot va bé, s’afegeix al grup.

La coordinació de l’esplai amb el projecte es vehicula amb una treballadora de Serveis Socials: és la «referent» dels casos relacionats amb l’esplai. Intentem mantenir-hi un contacte més o menys habitual, per mitjà del correu electrònic, o amb reunions que anem concretant al llarg del curs. Ella també manté aquest contacte amb l’escola i la família, de manera que va veient com l’infant es va integrant a l’esplai, i com repercuteix aquest fet en altres àmbits.

Aquest funcionament no ens ha suposat mai cap problema i sempre ens hem pogut organitzar bé. Ara bé, sovint, el més complicat de tot és el contacte amb les famílies, ja que moltes són nouvingudes i, en gran part, no parlen ni entenen el català ni el castellà, per la qual cosa la comunicació amb elles esdevé una tasca difícil. Serveis Socials ens proporciona el suport d’un equip de traductors, del qual podem disposar a l’hora de realitzar reunions, o de formalitzar inscripcions –entre d’altres casos-. També ens ajuden amb la traducció que els mateixos infants fan a les seves famílies, per tal de fer-los arribar allò que necessitem comunicar. No sempre, però, la informació arriba tan ràpid o tan bé com voldríem.

A part d’aquestes dificultats, la nostra experiència amb el projecte és molt enriquidora i positiva. La majoria dels infants que ens vinculen no disposen d’un espai de lleure al seu món, i fora de l’escola moltes vegades ni tan sols tenen temps ni recursos per jugar. L’esplai els serveix per trobar aquest espai i per relacionar-se amb altres infants més enllà dels límits de l’escola, així com amb el grup de monitores. Creiem, doncs, que tots els participants de l’esplai creixem amb aquesta experiència, i ens agradaria poder seguint-ne formant part durant molts anys! ”

Per començar a treballar…

Si us heu plantejat l’opció d’establir relacions com a esplai amb Serveis Socials per iniciar un projecte conjunt amb famílies que poden perceben l’esplai com una entitat llunyana, us animem a què feu el pas endavant! Si ja teniu aquest contacte amb associacions, Serveis Socials o altres entitats que ens serveixen per fer arribar el projecte de l’esplai a tota la ciutadania, us animem a què compartiu la vostra experiència al vostre sector, perquè d’altres esplais se n’enriqueixin!

Podeu posar-vos en contacte amb la Coordinadora de Projectes del Sector, que us orientarà i acompanyarà en aquest treball. També podeu fer una volta pel Banc de Recursos d’Esplais Catalans, on trobareu activitats, jocs i dinàmiques que ens permetran començar a generar debats sobre desigualtats i diferències. Podeu mirar algunes publicacions d’Esplac, com el Mirall de Realitats. Es tracta d’un dossier didàctic amb activitats i dinàmiques per potenciar la participació i les accions de sensibilització als esplais entorn el fenomen de la immigració i el treball de les relacions interculturals a l’educació. Si creieu que necessiteu més formació, podeu demanar càpsules formatives o fer formacions al sector relacionades amb l’Atenció a la Diversitat o el Treball en Xarxa.