La figura de la Delegada de Protecció d’ASI o el Protocol de Prevenció de l’ASI són algunes qüestions que hem de considerar per prevenir l’abús sexual infantil als esplais

Durant tot el curs els infants duem a terme la nostra tasca educativa amb infants i joves, per això és important que des de les nostres entitats i associacions fem una bona prevenció, detecció i actuació dels casos d’abús sexual infantil. Des d’Esplac, fa uns anys que vetllem per fer dels esplais llocs segurs pels infants i joves, creant circuits interns i les figures necessàries per fer el millor acompanyament en casos d’abús i maltractament.

Com fem una bona prevenció i detecció de l’Abús Sexual Infantil als esplais?

Primerament, cal ser molt conscients de l’existència del Protocol de Prevenció de l’Abús Sexual Infantil de la Generalitat i la Fundació Vicki Bernadet. Aquest protocol aplica a la prevenció, detecció i actuació en casos d’Abús Sexual Infantil i altres maltractaments en l’àmbit de l’educació en el lleure. En el document es recull la prevenció de casos, quin és el procediment a seguir després de detectar un cas d’ASI i/o maltractament i com fer una bona comunicació de crisi amb famílies, infants i joves, entre d’altres.

Per tal d’aplicar, garantir i gestionar el protocol cal que cada esplai compti amb mínim una Delegada de Protecció d’ASI. Aquestes persones són les encarregades d’estar al corrent del protocol i traspassar la seva aplicació a les monitores i monitors de l’esplai, assegurant-se que tothom és coneixedor dels passos a seguir en el moment de la detecció d’un cas i vetllar per la prevenció a nivell d’esplai. Aquestes persones delagades també seran les encarregades d’aplicar el Circuit intern d’Esplac quan detectem casos d’ASI, on s’explica com comunicar els casos a Esplac quan rebem alguna informació per part d’un infant o jove.

A més a més, per aquestes Delegades d’ASI que tot esplai ha de tenir, existeix un curs a distància (en línia) sobre la “Prevenció i abordatge de les violències sexuals contra infants i adolescents” creat des de la Generealitat. Actualment, està obert el període d’incsripció del Curs 6/2023 que serà el dissabte 7, 21 i 28 octubre i 4 de novembre de 10 h a 12.30 h. El període d’inscripció està obert fins el 25 de setembre. Aquests cursos es donen durant tot l’any i estan subvencionats per la Direcció General de Joventut. Tota la informació sobre el contingut dels cursos i les dates i horari, la trobareu al web de la Direcció General de Joventut, seguint aquest enllaç.