Els esplais SCV-Clot i Guineueta del sector Barcelona ens expliquen les seves experiències per acompanyar als adolescents en el seu procés de creixement i relleu

L’adolescència és una etapa de grans canvis en tots els sentits, una autèntica revolució interna que transforma l’infant en adult. L’esplai esdevé un espai idoni per a elles, un espai on trobar-se un grup reduït amb uns monitors i monitores que les acompanyen en el procés de creixement. En aquest sentit, un dels grans reptes de l’esplai és cohesionar el grup de joves, vetllar perquè s’identifiquin amb el projecte i hi participin de manera continuada.

Per aquest motiu, el treball amb adolescents és una de les línies constants en la feina d’un esplai. És fonamental l’existència d’un projecte que canalitzi aquesta feina doni suport a aquesta tasca. El futur de l’esplai i del canvi social passa per aquesta franja d’edat. Per tant, cal fer una revisió de la documentació i el relleu existent i generar noves dinàmiques pedagògiques i de suport.

Necessitem idees!

L’esplai sempre ha tingut sempre una dèria especial pel relleu i per la formació de les joves que esdevenen monitores. Entendre l’entrada al monitoratge com un salt d’edat que comporta unes noves responsabilitats a l’entitat és, al meu entendre, un menyspreu a la mateixa figura de la monitora. Des de la nostra entitat entenem el relleu com un procés d’aprenentatge i de pertinença i transformació del grup i l’entitat.

Realment creiem que és cert que el relleu té la mateixa durada que el temps de vida (o d’estança si ho preferiu) del monitor dins l’entitat, ja que aquest no deixa mai d’aprendre i ensenyar. No obstant durant aquest procés són visibles 3 grans blocs -almenys són els que jo constato-, i que formen una campana inversa depenent del grau de consciència de la monitora:

  1. El procés d’entrada on majoritàriament el coneixement es rep de part de la gent més veterana, i es comença a experimentar en la pràctica.
  2. L’estada a l’entitat, l’etapa més llarga on es desenvolupen les eines pràctiques i es comencen a conèixer i descobrir els diferents nivells d’implicació i potencialitats de cada persona.
  3. La Sortida, on gràcies a la llarga experiència pràctica, s’amplia la base teòrica, i on s’enforteixen els lligams de les persones que queden a l’entitat i que prenen rols més tècnics o de suport.

Cal afegir que aquesta reflexió es basa en l’experiència del nostre esplai i tot i que hem documentat el procés i tenim marcs de referència teòrics, a la pràctica funcionem més “intuïtivamenti per tant i com no podria ser d’altra manera, és una idea qüestionable en la seva totalitat.

Si voleu llegir què són aquests 3 blocs i saber-ne més, en aquest article del SomEsplai trobareu tota l’experiència!

D’acord amb el projecte educatiu i buscant  l’arrelament dels i les joves al barri i promovent el sentiment de pertinença a l’entitat i a l’associacionisme, utilitzem el GAG (Grup d’Adolescents Guineueta) com a espai de  creixement personal i col·lectiu dels i les adolescents.

Aquest és un projecte conjunt entre l’Esplai Guineueta i el Casal de Joves Guineueta on, després d’una etapa a l’esplai, les joves d’entre 14 i 15 anys poden participar d’aquest grup, el qual és un espai d’interrelació i una escola de participació des d’una vessant empírica, dinamitzada i coordinada per un equip de dinamitzadores -dues amb un bagatge dins l’esplai i dues del casal de joves-.

El GAG es desenvolupa a través de dos cursos on el grup d’adolescents i les dinamitzadores ens trobem setmanalment per dur a terme activitats i generar diversos projectes a partir dels interessos dels i les joves que hi formen part. Les activitats que hi realitzem són enteses com a mitjans a través dels quals desenvolupar processos que els permeti adquirir eines i habilitats socials pel ple desenvolupament com individus en una societat i a la vegada possibilitar la creació d’un sentiment de pertinença al grup. Els i les joves són les veritables protagonistes de la nostra intervenció, i és aquí on dipositem el nostre èmfasi, les considerem com a agent actiu dins la seva realitat.

Elles ens ho expliquen amb un vídeo i al SomEsplai podeu llegir el seu funcionament!