S’apropa el final del curs i, amb aquest, arriba l’estiu. El tercer trimestre és un moment clau, perquè la preparació de les colònies, els campaments i les rutes ja ha d’estar lligada i toca acabar de concretar els detalls d’aquestes activitats. A més, estem acabant el curs i també és moment de valorar la feina feta per mirar pel curs que ve.

A l’hora de preparar, implementar i avaluar els nostres projectes, els esplais cal que ens organitzem bé, fent un treball i un esforç de planificació. Així garantim que treballarem per complir els objectius que ens hem proposat, no ens oblidarem res, podrem fer les gestions necessàries a temps i evitarem possibles imprevistos.

Us volem presentar la bona pràctica de l’esplai Kasperle, de Barcelona. Ens proposen un model d’organització per comissions molt marcada i definida. Els càrrecs o les comissions són petits òrgans d’una o poques persones, que creem en el marc de l’organització de l’equip de monitors i monitores de l’esplai. Ens permeten assumir algunes tasques que hem planificat amb certa independència, partint de les decisions que prèviament haurem pres consensuadament. Per garantir el bon funcionament de les comissions i càrrecs, és necessari que a les reunions de coordinació de l’esplai en fem un seguiment.

En el cas de l’esplai Kasperle, tenen els següents càrrecs i comissions:

  • Secretaria: s’encarrega de fer totes les tasques vinculades a la burocràcia que genera el grup d’esplai (assegurances, tràmits legals, dades de participants, actes de reunions, correspondència i comunicats, arxiu, impressions…).
  • Tresoreria: les funcions són portar una relació actualitzada d’entrades i sortides econòmiques de l’esplai, guardar i arxivar els comprovants de compres, presentar a l’assemblea un pressupost i el posterior balanç per curs i per colònies.
  • Material: controla el material del centre mitjançant un inventari obert, s’encarrega de mantenir-lo ordenat i en bon estat, porta el control de l’ús d’aquest, fa les compres de material general i de les activitats, sota el pressupost plantejat.
  • Farmaciola: vetlla pel correcte tractament sanitari dels membres de l’esplai durant la seva estada en el centre, compra el material de farmaciola, la manté en bon estat i fa el seguiment de les fitxes mèdiques dels infants.
  • Sortides: reserva les cases de colònies, albergs, terrenys d’acampada, autocars, i fa un arxiu amb informació sobre possibles sortides. Fa i/o facilita els tràmits referents a les sortides.
  • Màrqueting: troba possibles formes per finançar part de les activitats i abaratir-ne la quota i és el responsable de totes les activitats que es realitzin amb aquest propòsit. S’encarrega de la venda de fulards, samarretes i pins…
  • Comissió d’Integració: coordina el projecte de “ciutadania i immigració” a l’esplai i manté el contacte amb els responsables i coordinadors de projectes d’Esplac (trasàs d’informació a l’equip i coordinació de les tasques que s’hi duguin a terme).

Fer càrrecs i comissions té un valor afegit, ja que és la manera de què tothom assumeixi part de les responsabilitats i tasques de l’organització de l’esplai. És una manera pràctica de treballar en equip que ajuda a facilitar-nos la feina. Tingueu en compte que seran espais on també caldrà treballar-hi el relleu.

Si creieu que és important treballar l’organització del vostre esplai, us animem a demanar una càpsula formativa o un assessorament contactant amb l’Equip General del Sector o el coordinador de projectes del territori. Al banc de recursos hi ha bibliografia i dinàmiques per treballar en equip i organitzar-vos. També us recomanem el llibre de la col·lecció l’Esmolet d’Esplais Catalans “Coordinem-nos: el treball en equip als esplais