Us presentem el joc Encerta-la! És un nou recurs per als esplais que vol ajudar a conèixer-nos i donar-nos una visió global de la nostra situació a través de la reflexió de qüestions relacionades amb l’esplai, identificant els punts forts i febles alhora que ens adonem de quins són aquells temes que més tenim per la mà -i els que no tant!

L’Encerta-la és una eina pedagògica interactiva destinada a que cada esplai pugui fer una anàlisi de la realitat i respondre algunes preguntes: en quin punt està l’esplai? Cap a on anem? Cap a on volem anar? El joc proposa un treball de 20 temes diferents relacionats amb l’esplai i el seu desenvolupament com, entre d’altres, l’organització d’infants o de l’equip de monis, el treball amb adolescents, la inclusió, la formació o la participació a l’esplai. Les tres modalitats del joc permeten fer un anàlisi en profunditat, tenir una visió general de la situació de l’esplai o aprofundir en algun/s temes concrets que ens interessin.

L’objectiu del joc és aconseguir que els esplais prenguem consciència i detectem les nostres necessitats, alhora que promocionem les nostres fortaleses. Podrem, a través d’aquest joc de taula, comptar amb més eines de revisió del nostre projecte educatiu, poder treballar el relleu a l’esplai i veure els nostres coneixements respecte a l’esplai. El podem utilitzar durant les tancades, en alguna reunió de l’esplai, al principi o al final del curs per resituar-nos i marcar-nos objectius…

El joc el podem fabricar des del mateix esplai, fent servir les plantilles de les preguntes i les instruccions del joc que es troben al Banc de Recursos d’Esplac. A més d’aquests documents, al joc està acompanyat d’unes dinàmiques i reflexions per treballar amb els i les participants el resultat final de la partida. Esperem que us animeu a jugar-hi, i li traieu tot el seu suc! Podeu deixar una valoració (tant numèrica com escrita) al mateix Banc de Recursos.