La Comissió de Gènere d’Esplais Catalans ha estat treballant durant l’any 2017 per crear aquest document

L’objectiu d’aquesta guia és promoure que les entitats de lleure desenvolupin la seva activitat tenint en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la seva activitat, ateses les diferències de gènere existents a la societat, i amb l’objectiu que les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats socials.

Pretén que les entitats que treballen en l’educació popular s’adonin de les diferents desigualtats, discriminacions i/o violències que es poden estar produint en el seu dia a dia i convida a seguir aprofundint en el tema un cop conegut el resultat del qüestionari.

En el procés de diagnosi trobareu referències a la diversitat des d’un punt de vista ampli, ja que les discriminacions que es donen actualment en aquest àmbit deriven també dels rols socials establerts en la societat heteropatriarcal en què vivim.

Voleu conèixer si la vostra entitat treballa des d’una perspectiva de gènere? Us convidem a omplir el qüestionari següent, amb el qual podreu fer una petita diagnosi o anàlisi de la situació en què us trobeu.

El qüestionari es divideix en set categories, cada una de les quals conforma un bloc de preguntes. Podeu anar encerclant les respostes que més s’adeqüen a la realitat de la vostra entitat.