27/08/2020

Autoria: Àrea Internacional d’Esplac


Des de l’àrea internacional d’Esplac fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, tot desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida.

Fa molts anys que les monitores i els joves d’Esplac fem activitats internacionals i tenim contacte amb altres entitats d’arreu del món. En els últims tres anys (2017, 2018, 2019) més de 56 monitores i més de 22 esplais han fet activitats internacionals. D’aquí en sorgeix un valuós intercanvi d’experiències i un aprenentatge individual i col·lectiu que afavoreix l’educació en el lleure amb perspectiva internacional i intercultural. Però l’internacionalisme va més enllà d’aquesta idea d’intercanvi i, des de fa temps, l’Espai de Coordinació Internacional d’Esplac busca aprofundir en la seva línia de treball i en el seu discurs.

Entenem que l’internacionalisme va directament relacionat amb el medi ambient (el tipus de turisme que fem quan fem activitats internacionals, la nostra petjada ecològica…), amb la justícia global, amb la mobilitat i el racisme institucional que opera a les fronteres, amb els privilegis occidentals, etc. I, alhora, creiem que no podem parlar d’internacionalisme sense parlar de feminisme i de solidaritat entre pobles. Ara bé, per articular un discurs coherent amb els nostres valors i des d’una perspectiva interseccional, hem de prendre consciència i ser crítiques amb l’etnocentrisme i en concret l’eurocentrisme que impera a la nostra quotidianitat.

L’etnocentrisme, que és la percepció que la cultura d’un mateix i l’estil de vida d’una és superior al d’altres cultures, està arrelat a les nostres construccions culturals  i afavoreix, per exemple, que atribuïm característiques concretes a les cultures de pensament no Occidental com “primitives”, “arcaiques”, etc. (González, 1989).  Aquestes percepcions influeixen en defensa de l’estil de vida considerat com a “propi” i també en les restriccions que posem a l’entrada de nous individus al nostre grup social, com per exemple, les persones migrades. No és d’estranyar, per tant, que la tendència d’aquests últims anys de la política europea en matèria d’asil i refugi hagi estat marcada per polítiques d’externalització de fronteres de la Unió Europea i de retorn, dificultant encara més les vies legals i segures per sol·licitar asil i protecció i criminalitzant al col·lectiu (Informe Cear, 2019). 

El dret a la mobilitat i tot el que comporta (dificultat per obtenir visats, violència a les fronteres, dificultat per obtenir el permís de residència, etc.) no és igual per a tothom. Hem de poder conèixer, reflexionar i discutir sobre aquesta complexitat per poder entendre com es configuren les polítiques internacionals de mobilitat i de solidaritat. 

L’internacionalisme a Esplac és una oportunitat per treballar a favor dels Drets Humans, sobretot aquells que sovint són violats en els processos migratoris i de mobilitat, i també un espai idoni per reflexionar al voltant de les causes estructurals que provoquen la pobresa, la desigualtat i la injustícia social global.

És per tot això que volem que l’internacionalisme, un dels valors d’Esplac, estigui present de forma més transversal en tots els projectes d’Esplac, tot afavorint una reflexió crítica amb una mirada internacional àmplia. 

Finalment, us volem animar a ser partícips d’aquest procés, en què pensarem accions per poder fer més incidència política, més consciència i més formació que ens sigui útil quan marxem a fer activitats internacionals o quan rebem a persones d’altres entitats d’arreu del món, així com a l’hora de reflexionar i educar per la justícia global als nostres esplais.

Us animen a dir la vostra responent les preguntes dels stories d’Instagram sobre internacional (estigueu atentes!) o escrivint a internacional@esplac.cat amb les vostres idees o opinió. I, és clar, també participant al grup de l’Espai de Coordinació Internacional, ara mateix format per 6 monitores de diversos esplais, on construïm i desenvolupem plegades el projecte de l’Àrea internacional d’Esplac!