El passat 27 de gener vam engegar la comissió EcoFin al Sector Barcelona. Aquest petit grup de treball s’ha creat amb la finalitat de ser el punt de referència de temes econòmics dels esplais del sector, tant a nivell informatiu com de debat.

En la primera reunió, vam definir els objectius de la comissió, el seu funcionament i vam dedicar un espai a treballar les beques i subvencions dels esplais. D’aquesta manera, ens convertim en un espai que vol donar suport als esplais en temes d’economia a través de compartir (i crear!) eines, inquietuds i experiències sobre la gestió econòmica. També destinarem esforços a definir manuals, recursos i materials de suport a tot allò que qualsevol esplai pugui necessitar.

El 10 de febrer hem realitzar la segona trobada de la comissió, centrada en debatre les subvencions internes i en com vincular famílies de Serveis Socials als esplais. Ens hem proposat crear un calendari econòmic anual, que faciliti la tasca a tots els esplais i crear alguna eina de gestió de recursos propis dels esplais per a cedir o llogar a d’altres.

Així doncs, convidem a tots els tresorers i/o administradores dels esplais a participar de la propera comissió EcoFin del sector Barcelona. Serà el dimecres 16 de març, a les 19:30h a Esplac!

Per a més informació, podem escriure a barcelona@esplac.cat.