Font: Escola Lliure El Sol

Després de l’èxit dels cursos d’estiu, tornen els cursos del programa Marta Mata de formació d’activistes. Els cursos del programa estan enfocats a cobrir les necessitats específiques de formació de les entitats del MLP, amb una formació més orientada a l’associacionisme educatiu voluntari, amb el marc de fons de l’educació popular. Són cursos on a més, pots conèixer altres persones de les entitats del Moviment, amb qui poder intercanviar experiència i propostes.

El pla de formació viu un moment dolç, especialment per l’èxit dels cursos d’estiu Marta Mata, però també per l’impuls progressiu del programa Anselm Clavé de formació del professorat. Més de 200 persones, entre activistes i professorat, participen de les diferents activitats del pla cada any.

Els cursos convocats són el de creixement, que permet aconseguir el títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, i el d’èxit, que permet obtenir el títol de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.