Què podem fer si volem treballar amb Serveis Socials o amb les entitats del nostre entorn? I si tenim sospita o certesa de maltractament infantil a l’esplai…?

La diversitat és un valor afegit que comporta centrar l’atenció en reduir o eliminar les barreres per a l’aprenentatge i la participació de totes les persones. En el món educatiu, parlem de la gestió de la diversitat per referir-nos a l’acceptació i normalització de totes les persones en diferents aspectes de la vida: diversitat funcional, diversitat sexual i diversitat cultural, principalment.

Quan volem plantejar-nos que l’esplai sigui una entitat educativa inclusiva, cal que tinguem en compte algunes idees principals:

  • Evitar tòpics, prejudicis i imatges estereotipades que puguem tenir respecte alguna persona o col·lectiu
  • Fer una aproximació personal i individual a cada persona. Entendre les circumstàncies vitals, l’entorn sociofamiliar, la trajectòria i la seva experiència personal pot ajudar-nos a empatitzar i adaptar-nos mútuament a la dinàmica de l’esplai!
  • Apropar-nos als infants, joves i famílies amb esperit obert i actitud de respecte
  • Acceptar la realitat de cada infant i jove

20151015inclusio_diversitat

Per donar suport als esplais, des d’Esplac hem creat 3 documents de suport que podrem trobar al Banc de Recursos:

  1. Mapa de relació de l’esplai amb l’entorn: un recurs per adonar-nos de com poder gestionar la diversitat dins l’esplai, promoure la inclusió i la diversitat personal i col·lectiva des de l’esplai. Suggereix una dinàmica per a fer amb l’assemblea de monitores amb la finalitat de reflexionar i visualitzar el treball en xarxa que des de l’esplai generem -i les potencialitats que tenim al nostre voltant!
  2. Protocol d’actuació i coordinació amb Serveis Socials: vol donar eines per a coordinar-nos amb Serveis Socials i crear una intervenció integral a les situacions de risc i/o desprotecció en què es troben les víctimes de violència. Hi trobarem el Circuït de derivació i coordinació: suport, acompanyament o coordinació amb infants, joves o famílies participants de l’esplai o l’esplai com a entitat receptora de menors derivades de Serveis Socials. A més, hi trobarem un quadre orientatiu que ens permetrà detectar actuacions de violència a través d’indicadors.
  3. Protocol d’actuació davant maltractament infantil: És la nostra obligació vetllar per la protecció de la infància i de l’adolescència davant les diverses situacions de risc en les quals es poden trobar i que poden generar diferents tipus de maltractaments. Per això, aquest document explica exemples de situacions en les que ens podem trobar i com ha de ser la resposta que des de l’esplai donem!