Al llarg d’aquest curs, el grup de Treball del Projecte Locals i espai públic ha estat treballant en l’elaboració d’un document, amb la finalitat de crear discurs, contingut i recursos sobre aquesta temàtica.

L’informe, que podeu descarregar-vos al final d’aquesta notícia, tracta sobre diversos temes treballats en el grup de treball: l’espai públic i el seu ús, ordenances de civisme d’algunes poblacions i com afecten, els locals dels esplais i les condicions mínimes que haurien d’estar garantides, així com demandes, exigències i propostes que podem fer a les Administracions. Com per exemple: habilitar espais per les entitats, oferir convenis de qualitat als esplais per visibilitzar la seva tasca educativa, oferir locals sense prestació econòmica i un llarg, etc.

En definitiva, el document recull el discurs que mostra la federació envers aquests temes i ofereix, a nivell més pràctic, un petit protocol de com realitzar una instància i el model conveni que vam publicar el curs passat.

Arran del treball del Grup de Treball, i en mode de resum, s’han arribat a les següents conclusions:

  • Pel que fa l’espai públic, s’observa com algunes ordenances de civisme regulen l’ús de places i carrers, imposen normatives de convivència molt restrictives, i regulen a la baixa la participació de les persones i entitats en aquests espais. Nosaltres concebem l’espai públic des d’una mirada educativa, i entenem que cal donar-li nous significats.

  • Pel que fa als Locals, encara avui hi ha esplais que no disposen d’un espai físic o d’altres que, tot i tenir-ne, es troben en males condicions, dificultats burocràtiques o limitacions de temps i/o espai. Exigim que les Administracions públiques facilitin convenis amb els esplais en la cessió d’un espai adequat, o bé en la subvenció per l’adquisició o l’arrendament d’aquests espais.

Aprofitant la publicació del document, creiem idoni recordar que aquest proper dissabte 21 de maig, Localitza’t del sector Barcelona realitza un acte reivindicatiu per demanar més reconeixement a la tasca educativa de les entitats, i exigir locals dignes pels esplais. És una bona oportunitat per sortir al carrer i visibilitzar la manca de locals adequats, davant la tasca social i transformadora que dissabte rere dissabte realitzen les monitores. Ens unim plenament a la reivindicació, i expressem que

NO VOLEM CAP ESPLAI SENSE LOCAL!

Descarrega l’informe aquí!