Sent conscients que per a cada persona l’aprenentatge és diferent i que allò significatiu per una, pot no ser-­ho per una altra, si puguéssim resumir tots els coneixements compartits durant l’Escola d’Esplac 2015 en 10 aprenentatges-­idees més significatives serien les següents:

  1. Les emocions són universals. Cal que acollim totes les emocions, tant les que ens fan sentir còmodes com les que no.
  2. L’autoconeixement és el primer pas per l’acompanyament dels infants i joves. Cada persona té els seus processos individuals, cal donar temps i espai a les emocions per sentir-­les i expressar-­les. No s’han de negar, ni alimentar-­les.
  3. Interpretem el que veiem a partir del que coneixem. Tenim els nostres propis filtres i cal ser-ne conscients.
  4. Aprenem amb el cap (pensant), amb el cor (sentint) i amb les mans (fent).
  5. A l’esplai eduquem emocionant­-nos i emocionant als altres, eduquem. Sentim passió per allò que fem!
  6. A l’esplai escoltem l’infant, li oferim un espai segur i de confiança.
  7. A l’esplai ens donem suport entre els monitors i monitores. Ho hem de fer més.
  8. L’educació emocional és transversal a l’esplai a través de l’aprenentatge vivencial.
  9. Cal valorar les activitats i projectes per tal d’expressar el que sentim.
  10. Cal seguir formant­-nos i practicant.