Aquest curs Esplac elaborarem un Pla d’Acció Feminista, tal com es va aprovar a l’Assemblea General Ordinària 2023.

El Pla d’Acció Feminista, elaborat amb el suport d’Obliqües, serà una eina que ens marcarà els objectius i accions que hem de complir en els pròxims 4 anys per tal de convertir-nos en una entitat més feminista en els següents aspectes:

  • Gestió de poders, governança i lideratges.
  • Aposta política pública pels feminismes i transversalitat de la perspectiva feminista dins de l’entitat
  • Cultura i models de treball
  • Cures, conflictes i discriminacions
  • Diversitat interna i aposta política per la interseccionalitat
  • Al llarg d’aquest any, farem la diagnosi i el disseny de les accions, per tal de començar a aplicar el Pla de cara l’any vinent.

Per tal de fer la diagnosi, s’enviarà un qüestionari a dirigents, treballadores, membres de la Comissió GSDD i l’Equip Gestor de Protocol i participants de les Reunions de Sector. A més, es faran uns grups focals, que són uns espais de debat, en els quals participaran diversos equips de l’entitat. Amb tot això, en unes sessions participatives, s’elaboraran les accions per transitar cap a una entitat més feminista!