Cada cinc dies mor una dona a l’Estat espanyol assassinada per la seva parella o ex parella.

Uns dos milions de dones són esporàdicament o contínuament víctimes de la violència de gènere, però només set centes mil es reconeixen com a tal. El 70% de les dones assassinades al món, segons Amnistia Internacional, ho són a mans de les seves parelles o ex parelles.

És evident que encara queda molt per fer per i en un dia com avui, cal recordar-ho. Tot i ser al segle XXI, les dones segueixen patint, pel sol fet de ser dones, molts tipus de violència: l’econòmica, de classe, la tortura, la bèl·lica… Però hi ha, a més, una d’específica contra les dones: la violència de gènere.

La violència masclista s’ha utilitzat al llarg del temps com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones. Es tracta d’una violència que traspassa l’àmbit domèstic i afecta d’igual manera el terreny laboral i la societat en general.

Davant d’aquesta situació, Esplais Catalans anem més enllà de la denúncia i el rebuig d’aquest fets i posar de manifest que cal passar a l’acció. Creiem que esplais, associatius i voluntaris som motor de canvi:

  • Posem les eines educatives i socialitzadores per aturar la violència de gènere.
  • Treballem amb els infants per la deconstrucció de totes aquelles creences i estereotips culturals en què se sustenta la violència contra les dones.
  • Condemnem els casos de desigualtat o violència per raó de gènere, que trobem en el nostre entorn proper,  per tal de trencar el silenci i treballar conjuntament per a la igualtat.
  • Exigim tolerància zero als maltractaments.

Des dels esplais ja fa temps que treballem per aconseguir aquests objectius, cal seguir incidint en aquesta línia perquè les dades i l’experiència ens demostren que encara ens queda camí per recórrer. Tenim les eines i l’energia per seguir lluitant!

Convidem a totes les persones a participar de tots els actes reivindicatius que es fan arreu de Catalunya.

Tolerància zero contra la violència de gènere!