La Llei Orgànica de Protecció de Dades és una llei que pretén protegir i garantir tot allò que fa referència al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones, i especialment l’honor i la intimitat personal i familiar. S’ha de tenir en compte que qualsevol dada que pugui identificar una persona (nom, adreça…) o que la faci identificable (fotografia), està sotmesa a la llei i, per tant, cal fer-ne un bon tractament.

Aquest mes de juny entrarà en vigor la llei catalana de protecció de dades, que afecta a tota entitat que tracti dades personals, com ara un llistat de socis/es, voluntaris/es, clients/es o treballadors/es. A l’esplai, que recopilem dades personals constantment, també ens afecta, i per això cal que aprenem a adaptar-nos-hi. És per això que hem dissenyat una infografia que explica de manera clara i senzilla i en 5 passos cper complir la llei de protecció de dades personals a l’esplai.

A més, des d’Esplais Catalans us podem posar en contacte amb l’empresa Tconectamos, que ha gestionat l’adaptació d’Esplais Catalans a la normativa. Podeu enviar-nos un correu electrònic a esplac@esplac.cat o trucar-nos al 93.302.61.03 i us facilitarem el contacte o resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Cliqueu aquí per llegir i descarregar-vos la infografia.