Què cal que tot esplai tingui per al seu bon funcionament? Aquest nou recurs vol servir de guia i facilitar el relleu per als equips de monitores i monitors dels esplais.

Com ens organitzem a l’esplai? El Grup de Treball del projecte de Relleu ha creat el recurs “L’ABC de l’esplai. Starter pack”, el dossier amb tot els aspectes necessaris per un bon funcionament de l’esplai. Si voleu un relleu òptim a l’equip de monitores i monitors, aquest és el vostre recurs!

En aquest dossier hi trobareu tot allò relacionat amb:

 • Càrrecs
 • Economia/tresoreria
 • Gestions administratives/secretaria
 • Relació amb Esplac
 • Relacions externes
 • Seguiment de l’assemblea i l’esplai
 • Cohesió i cures de l’equip
 • Qualitat pedagògica
 • Material
 • Manteniment del local
 • Xarxes socials/comunicació
 • Relació amb famílies
 • Punt lila/Comi Gènere/Protocol

Podeu trobar aquest nou recurs en el següent enllaç: