El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ens fa arribar una sol·licitud d’ajuts en espècie a entitats sense ànim de lucre consistents en el lliurament d’equipament informàtic per a la millora del seu propi funcionament i/o per a la realització de projectes per a l’any 2014.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió i/o lliurament d’equipament informàtic a entitats sense ànim de lucre per a la realització i millora de projectes i/o a la millora del seu propi funcionament.

A qui va dirigit?

A entitats sense afany de lucre legalment constituïdes amb seu social o delegació a Catalunya, la finalitat de les quals sigui el foment del civisme, la participació ciutadana i el foment del voluntariat. Per tant, els esplais hi podem accedir.

Formulari

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/02_Tramits/formularis/99244.pdf