Quan marxem d’acampada amb l’esplai és molt important treballar bé les infraestructures. Aquest és un fet clau per a la comoditat i l’eficiència a l’hora de fer les tasques. I és que, es poden arribar a inventar artefactes i elements que no només ens facilitaran la feina, sinó que –molt important- ens permetran ser respectuoses amb el nostre entorn i el medi ambient!

Us presentem la bona pràctica de l’esplai Isard Flor de Neu: amb els anys han anat fabricant una font per rentar els plats i, a més a més, filtrar l’aigua perquè no contamini el sòl. Podeu trobar la fitxa amb les instruccions i recomanacions de com fabricar-la al Banc de recursos. En aquesta, ens recorden que per col·locar la pica cal cercar un lloc que estigui apartat del riu de manera que no es contamini l’aigua amb el sabó, que evacuï bé l’aigua i que hi arribi un caudal amb prou pressió per sortir-hi simultàniament aigua de com a mínim dues aixetes. Per ser ecològics i sostenibles, farem servir sabó ecològic i crearem una ‘depuradora’ per netejar l’aigua!

Quan parlem de “netejar l’aigua”, ens referim a l’aigua residual. Aquesta és la que prové de cuinar o de rentar-nos nosaltres, els plats, estris de cuina o la roba. Tinguem clar que, a part que és molt important utilitzar productes i sabons ecològics, no podem tirar l’aigua directament a terra, perquè el que faria és embrutar el sòl! Una manera de fer-ho és a través d’un clot residual o similar, que és la manera de fer un correcte tractament i filtratge de l’aigua.

En totes les infraestructures que fem als campaments, hem de tenir molt present de muntar, utilitzar i desmantellar amb una cura exhaustiva, ja que, si no seria contraproduent pel medi ambient. Hem de ser  respectuosos i que el nostre pas no hagi causat cap mena d’impacte!

Us proposem alguns consells per tractar l’aigua residual, així com per les infraestructures de filtratge:

  • Hem de fer diferents clots i infraestructures, en funció d’on provingui l’aigua (un per la de cuinar, per la de les dutxes i pel safareig).
  • Situem-ho prop dels espais en què els utilitzarem, a un lloc discret i allunyat del riu, per no contaminar-lo.
  • Les dimensions han de ser proporcionals a la quantitat d’aigua que tirarem, si no s’hi faran bassals.
  • Tinguem en compte la permeabilitat del sòl: les graves filtraran més ràpid que les sorres i, si aquest és argilós, no filtrarà!
  • Podem reomplir els clots amb diferents tipus de grava, igual que ha fet l’Isard amb el sistema de filtratge. La base l’omplirem de sorra fina, a sobre hi podem col·locar sorra més gruixuda i després grava més gran, que serà la que anirà a dalt de tot del clot. Això farà que el procés d’assimilació i filtratge es faci millor, i ajudarà a què el clot no s’ompli d’insectes!
  • Si cobrim el clot amb fulles i branquillons, aquestes retindran els greixos, però tinguem en compte que tenen una capacitat limitada de filtratge, així que les haurem de substituir sovint. Tot i així, evitem tirar-hi directament els olis, perquè el sol no els assimila.
  • Cal que colem l’aigua que anirà al clot; hem d’evitar que hi caiguin sòlids. Ho podem fer instal·lant una cobertura d’una mosquitera, ben fixada a terra perquè es mantingui a lloc.
  • Atenció al desmuntatge! Un cop finalitzat el campament, caldrà restaurar el clot i desfer-nos de les deixalles tirant-les al contenidor corresponent (mosquitera, fulles i branques impregnades de greixos…). També us recomanem guardar la gleva d’herba que hem extret el primer dia i cobrir el clot abans de marxar.

I vosaltres, heu fabricat altres infraestructures pràctiques i creatives? Us animeu a compartir-les per poder créixer i anar millorant les nostres experiències durant les activitats?

No oblideu d’ensenyar-nos-les al llarg d’aquest estiu utilitzant el hashtag #esplaisfemlestiu!