Dirigents d’Esplais Catalans s’han reunit durant el cap de setmana del 17 i 18 de juny per seguir treballant en la revisió del Codi Ètic i els Estatuts de l’entitat, valorar la Monifesta’t, parlar sobre els projectes i comissions que actualment estan en marxa i valorar el curs.

L’estiu ja és a tocar i les dirigents d’Esplac s’han trobat a l’última tancada del Gran Comitè del curs 2022-23. En aquest espai hi participen membres de l’Equip de Coordinació, els Equips Generals dels diferents sectors geogràfics, les Representants de les Comissions i la Coordinació Tècnica(*).

El primer tema a tractar ha estat la revisió del Codi Ètic d’Esplac. L’objectiu era tancar els debats que van quedar oberts a la tancada de Gran Comitè de gener, per poder decidir quins canvis es volen fer al document i poder treballar-ho amb els esplais abans de l’AGO. A més, també s’ha debatut sobre la revisió dels Estatuts de l’entitat, recollint les aportacions dels sectors i del Gran Comitè.

Per altra banda, s’ha aprofitat el cap de setmana per valorar la Monifesta’t 2023, recollint com es va viure des dels sectors i des de l’Equip d’Organització, i s’ha parlat sobre cures, cohesió i relleu dins del Gran Comitè. A més, a l’espai destinat al Pla de treball i projectes s’ha valorat la feina feta durant en curs als diferents projectes, s’han recollit les necessitats dels esplais i s’han definit quines són les prioritats per als projectes del curs vinent.

Per últim, el cap de setmana ha acabat amb la valoració de la tancada i del curs. L’estiu serà un moment de descans, però ja es noten les ganes de continuar treballant per començar el curs 2023-24 amb molta energia!

*Qui és qui al Gran Comitè?

  • L’Equip de Coordinació (Equico) són les persones voluntàries que lideren l’associació i que són escollides a l’Assemblea General Ordinària per un mandat de 2 anys.
  • Els Equips Generals dels Sectors (EGS) són les persones que coordinen l’acció dels sectors geogràfics amb unes funcions semblants a l’Equip de Coordinació però en l’àmbit del Sector Geogràfic.
  • Les Representants de les Comissions (RdC) són les persones que representen cada comissió i que aporten una visió especialitzada i transversal en les decisions que es prenen a l’entitat.
  • La Coordinació Tècnica (CT) són la representació de les treballadores que realitzen la tasca quotidiana d’Esplais Catalans.